Báo cáo Nghiên cứu khoa học sinh viên 2022-2023 (3.4.2023)

Vào lúc 16h chiều ngày Thứ Hai, 3 tháng 4 năm 2023, đã diễn ra buổi báo cáo nghiên cứu khoa học sinh viên năm 2022-2023.

Hội đồng đánh giá

  • Chủ trì: TS. Nguyễn Mạnh Thế, Trưởng khoa
  • TS. Hoàng Đức Mạnh
  • ThS Vũ Thị Bích Ngọc
  • ThS Nguyễn Thu Trang

Các nhóm đã lần lượt trình bày các nghiên cứu của mình. Hội đồng đã nghe các báo cáo, cho ý kiến nhận xét, góp ý sửa đổi để các nhóm hoàn thiện. Các nhóm có kết quả tốt sẽ được chuyển lên vòng Trường.

Một số hình ảnh