Bảo vệ chuyên đề NCS

(Thứ hai, 22 Tháng 10 2012 11:48) Khoa Toán kinh tế tổ chức bảo vệ chuyên đề tiến sĩ cho NCS Hồ Đắc Nghĩa vào hồi 15h30 ngày 23 tháng 10 năm 2012
Kính mời các thành viên tiểu ban chấm chuyên đề và các thầy cô, NCS, Học viên cao học có quan tâm tham dự.
Địa điểm: Phòng 403 Nhà số 7 (Văn phòng khoa Toán kinh tế)