Bảo vệ Luận án Tiến sỹ: Phạm Ngọc Hưng (30.5.2018)

 

Vào lúc 17h30 ngày Thứ Tư 30.5.2018, Nghiên cứu sinh Phạm Ngọc Hưng đã bảo vệ thành công Luận án tiến sỹ kinh tế.

 

Đề tài: Mô hình phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến xuất cư và lợi ích về thu nhập của hộ gia đình có người xuất cư

Hội đồng Bảo vệ Luận án:

  • Chủ tịch: GS.TS. Nguyễn Quang Dong – ĐH Kinh tế Quốc dân
  • Phản biện 1: TS, Nguyễn Việt Cường – ĐH Kinh tế Quốc dân
  • Phản biện 2: GS.TS Đặng Nguyên Anh – Viện Khoa học Xã hội
  • Phản biện 3: PGS. TS Nguyễn Đức Thành – ĐH Quốc gia Hà Nội
  • Ủy viên: PGS.TS. Tống Đình Quỳ – Hội Ứng dụng Toán học
  • Ủy viên: TS. Nguyễn Hải Vân – Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội
  • Thư ký: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh – ĐH Kinh tế Quốc dân

Người hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Cao Văn, PGS.TS. Lưu Bích Ngọc

Một số hình ảnh