Bộ môn Toán cơ bản

TRƯỞNG BỘ MÔN
TS. Tống Thành Trung
Sinh năm 1975
Nhiệm kỳ 2013 – 2018
TrungTT_2012  ******** PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN
ThS. Bùi Quốc Hoàn
Sinh năm 1980
Nhiệm kỳ 2013 – 2018
alt

 

 

 

 

 

Bộ môn Toán cơ bản chính thức có tên gọi Toán cơ bản từ năm 1976, gồm một số giảng viên từ Bộ môn Toán kinh tế (thành lập 1962) và Bộ môn Dự bị đại học (thành lập năm 1972). Có một số giai đoạn bộ môn gián đoạn.

Hiện nay Bộ môn giảng dạy cho bậc đại học, chuyên ngành ngoài khoa các môn học

Với chuyên ngành trong khoa Toán kinh tế, Bộ môn giảng dạy các môn học

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.