Bộ môn Toán cơ bản

Bộ môn Toán cơ bản

Department of Fundamental Mathematics

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Tống Thành Trung

Sinh năm 1975

TrungTT_2012  ******** PHÓ TRƯỞNG BỘ MÔN

ThS. Bùi Quốc Hoàn

Sinh năm 1980

 

 

 

 

 

Bộ môn Toán cơ bản chính thức có tên gọi Toán cơ bản từ năm 1976, gồm một số giảng viên từ Bộ môn Toán kinh tế (thành lập 1962) và Bộ môn Dự bị đại học (thành lập năm 1972). Có một số giai đoạn bộ môn gián đoạn.

Hiện nay Bộ môn giảng dạy cho bậc đại học, chuyên ngành ngoài khoa các môn học

Với chuyên ngành trong khoa Toán kinh tế, Bộ môn giảng dạy các môn học