Boundless Actuary Contest 2020 – Những dấu ấn khó quên

Cuộc thi Boundless Actuary Contest 2020 do clb CAP tổ chức với sự tài trợ và kết hợp của Prudential đã đạt được những kết quả ấn tượng