Bùi Dương Hải – Lý lịch khoa học

 

Họ tên
Năm sinh
Học vị
Chức danh
Chức vụ
Liên lạc
BÙI DƯƠNG HẢI
1976
Thạc sỹ
Giảng viên
Phó trưởng Bộ môn Toán kinh tế
haibd@neu.edu.vn ; haitkt@gmail.com
  HaiBD_2005

Quá trình đào tạo

 • 1998: Cử nhân Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân
 • 2003: Thạc sỹ Kinh tế học, Đại học Tổng hợp Birmingham, Anh quốc
 • Luận văn thạc sỹ: "Repeated Game in Time Consistent Monetary Policy"

Quá trình công tác

 • 1998 – nay: Giảng viên Bộ môn Toán kinh tế, khoa Toán kinh tế, ĐH Kinh tế Quốc dân
 • Từ 2000: Thành viên trung tâm Xử lý dữ liệu kinh tế xã hội và Dự báo
 • Từ 2000: Cộng tác với các trường ĐH Ngoại thương, ĐH Ngoại giao, ĐH Công đoàn, Học viện Tài chính, ĐH Kinh doanh và Công nghệ, Trường Bồi dưỡng cán bộ ngân hàng

Kinh nghiệm

 • Giảng các môn học Xác suất thống kê, Thống kê toán, Kinh tế lượng, Lý thuyết Mô hình toán kinh tế, Lý thuyết trò chơi
 • Giảng dạy các môn học bằng tiếng Anh: Probablity and Statistics, Business Statistics, Econometrics, Quantitative Applications in Economics
 • Giảng các khóa ngắn hạn về thống kê, kinh tế lượng, phân tích dữ liệu và dự báo
 • Thiết kế điều tra khảo sát kinh tế xã hội
 • Phân tích số liệu và tư vấn cho các cuộc khảo sát
 • Quản trị nội dung mạng khoa Toán kinh tế

Đã xuất bản

 • Hướng dẫn thực hành phần mềm Eviews, tác giả, NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2011
 • Kinh tế lượng – Hướng dẫn trả lời lý thuyết và giải bài tập, đồng tác giả, NXB Tài chính, 2009, 2011
 • Bài giảng Lý thuyết Xác suất và Thống kê toán, đồng tác giả, NXB Giao Thông, 2007
 • Bài giảng Kinh tế lượng trong Quản lý nguồn nhân lực, tác giả, ĐH Công đoàn, 2008
 • Hướng dẫn Thực hành kinh tế lượng bằng phần mềm Eviews, tác giả, ĐHKTQD, 2007
 • Hướng dẫn Thực hành kinh tế lượng bằng phần mềm Microfit for Windows, tác giả, ĐHKTQD, 2007

Đã công bố

 • Một số nhận định về đào tạo chuyên ngành Toán kinh tế, Hội thảo khoa học Quốc gia về Đào tạo và ứng dụng Toán học trong kinh tế – xã hội, 2013
 • Phân tích một số quyết định của chính sách tiền tệ bằng lý thuyết trò chơi, Hội thảo Quốc gia Các vấn đề kinh tế – tài chính và ứng dụng Toán học, 2009
 • Phân tích chính sách nhập khẩu xe ôtô đã qua sử dụng bằng lý thuyết trò chơi, Tạp chí Kinh tế và Phát triển, 2006
 • Đường găng trên mạng mờ, Hội thảo Toán học ứng dụng lần thứ 1, 2003

Dự án, đề tài chính đã tham gia gần đây

 • 2011: Khảo sát khách hàng và điểm bán Sim đa năng Vietpay, Vietpay, Tư vấn viên
 • 2010: Khảo sát đánh giá sự hài lòng của khách hàng giao dịch tại quầy và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, Ngân hàng Quân đội, Tư vấn viên
 • 2008: Khảo sách Bảo hiểm y tế tự nguyện, Ngân hàng thế giới, thành viên
 • 2008: Khảo sát năng lực đào tạo của các cơ sở đào tạo Tiến sỹ tại Việt Nam, Bộ Giáo dục và đào tạo, Thành viên
 • 2008, 2007, 2006: Dự báo nhu cầu đào tạo của trường Đại học Kinh tế quốc dân, ĐH Kinh tế quốc dân, Tác giả
 • 2007: Đánh giá dự án phân cấp xóa đói giảm nghèo tỉnh Hà Giang, Dự án phân cấp giảm nghèo – Cộng đồng Châu Âu, Thành viên
 • 2007: Khảo sát quản trị doanh nghiệp của các doanh nghiệp sau chuyển đổi sang hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Dự án DANIDA – Viện nghiên cứu kinh tế trung ương, Thành viên
 • 2005: Khảo sát lao động dôi dư và và doanh nghiệp cơ cấu lại nhận trợ cấp từ Quỹ hỗ trợ đa phương, Bộ Tài chính – Ngân hàng Thế giới, Thành viên
 • 2004: Khảo sát các hộ gia đình khu vực thu hồi đất nông nghiệp để chuyển đổi mục đích sử dụng, Bộ Lao động, thương binh và xã hội, Thành viên
 • 2004: Dự báo nhu cầu nhân lực ngành cho Thương mại điện tử tại khu vực TP.HCM bằng phương pháp so sánh quốc tế, Phòng Công nghiệp và thương mại Việt Nam, Thành viên

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.