Bùi Thị Ngọc Thủy – Bộ môn Toán tài chính

 

Họ tên BÙI THỊ NGỌC THỦY Thuybtn_2012
Năm sinh 1984
Học vị Thạc sỹ
Chức danh Giảng viên
Liên lạc thuybtn@neu.edu.vn
   

Quá trình đào tạo:

 • 2006: Cử nhân Toán tài chính, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân
 • 2009: Thạc sỹ Mô hình và Kinh tế Định lượng, ĐH Bielefeld – Đức và ĐH Paris 1 – Panthéon-Sorbone – Pháp
 • 2010: Chứng chỉ Cấu trúc vi mô của thị trường Tài chính, ECARES – ĐH Libre de Bruxelles, Bỉ

Quá trình công tác:

 • 2009 – 2010: Nghiên cứu viên, Center for Studies Asset Management, Louvain School of Management, Bỉ
 • 2011: Phòng Tài chính dự án, Tập đoàn Vingroup
 • 2011 – 2012: Ngân hàng Kỹ thương Việt Nam (Techcombank)
 • 2012: Công ty cổ phần Xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp Việt Nam
 • 2012 – 2013: Viện Quản trị rủi ro, ĐH Quốc gia Singapore
 • 2013 – nay: Bộ môn Toán tài chính – khoa Toán kinh tế – ĐH Kinh tế quốc dân

Lĩnh vực quan tâm:

 • Quản trị rủi ro

Công trình khoa học:

 • 2012: Năng lực cạnh tranh các Ngân hàng Thương mại Việt Nam, Báo cáo xếp hạng tín nhiệm.
 • 2011: Too Risk Averse for Prospec Theory (with Marc O. Rieger) Modern Economy, 2011, 2, 691-700
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.