Buổi gặp mặt GS. Nguyễn Tấn Lập

Nhân dịp ra thăm Hà Nội cùng đoàn các cán bộ lão thành, Giáo sư Nguyễn Tấn Lập, Trưởng khoa đầu tiên của khoa Toán kinh tế đã đến thăm trường và gặp mặt với một số thầy cô của khoa.

GS.NGND. Nguyễn Tấn Lập (sinh năm 1927) là người khai sinh ngành Toán kinh tế tại Việt Nam,

Một số hình ảnh

Thầy Trần Túc – GS. Nguyễn Tấn Lập – Thầy Lê Văn Phong

PGS. Ngô Văn Thứ – GS. Trần Thọ Đạt – Thầy Nguyễn Huy Lân