Buổi giới thiệu cơ hội việc làm tại công ty PwC (PriceWaterHouseCoopers)

Thông báo: Buổi Giới thiệu cơ hội việc làm tại công ty PwC (PriceWaterHouseCoopers)

Bộ môn Toán Tài chính phối hợp với công ty PriceWaterHouseCoopers (PwC) tổ chức buổi giới thiệu cơ hội việc làm cho sinh viên. Tại đây các bạn sinh viên sẽ được tiếp xúc với đại diện của công ty, được nghe giới thiệu về cơ hội việc làm tại công ty, giải đáp các thắc mắc về nghề nghiệp, điều kiện làm việc, chế độ lương bổng, tiêu chuẩn tuyển dụng,…

Kính mời Ban chủ nhiệm khoa, các Thầy, Cô giáo khoa Toán Kinh tế, các bạn sinh viên (chuyên ngành Toán Tài chính và Toán Kinh tế) tới dự.

Thời gian: 9h00 – 11h00 ngày 29/05/2010

Địa điểm: Giảng đường V306, thư viện trường ĐHKTQD.

(Vì giảng đường V306 nhỏ, đề nghị các lớp sinh viên đăng ký số lượng người tham dự với thầy Nguyên – 0912142282 trước ngày 28/04/2010 để ban tổ chức chủ động liên hệ Hội trường nếu số lượng người tham gia đông).  

Thông tin về công ty có thể tham khảo tại địa chỉ: http://www.pwc.com/vietnam