Buổi Giới thiệu thông tin chương trình ISFA (Đào tạo Actuary)

Buổi Giới thiệu Thông tin Tuyển sinh chương trình Liên kết đào tạo Cử nhân – Thạc sỹ Định phí Bảo hiểm và Tài chính (Actuary) sẽ được tổ chức

  • Thời gian: 19h00 ngày Thứ Năm 4 / 6 / 2015
  • Địa điểm: Gác 2 Nhà 10 – ĐH Kinh tế Quốc dân

Yêu cầu: Các Trưởng, Phó trưởng Bộ môn, các Cố vấn học tập có mặt.

Kính mời: Toàn thể những người có quan tâm, sinh viên của khoa, các thầy cô trong khoa tham gia để buổi giới thiệu.