Các khóa ngắn hạn Tháng 5, 6 / 2014

Trung tâm Xử lý dữ liệu  Kinh tế – xã hội và Dự báo (CPF) thông báo về khóa học ngắn hạn.

Điện thoại: Thư ký Nguyễn Phương Lan (04) 3628 3007 – trong giờ hành chính.
Điều phối và hỗ trợ: Vũ Duy Thành – 0936 659 788

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY.

 • Giảng viên là các nhà nghiên cứu ứng dụng, giàu kinh nghiệm thực tế và truyền đạt dễ hiểu;
 • Chương trình học cập nhật, hiện đại, gắn liền với ứng dụng thực tế;
 • Sử dụng các phần mềm chuyên dụng, phổ biến;
 • Giảng dạy trực quan, gắn với nhu cầu người học;
 • Cấp chứng chỉ sau khi hoàn thành.

Đối tượng:

 • Giảng viên, NCS, cán bộ nghiên cứu
 • Học viên chuẩn bị học Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh trong nước và nước ngoài
 • Cán bộ phân tích đầu tư, rủi ro tại các ngân hàng
 • Cá nhân có nhu cầu nâng cao kỹ năng về phân tích dữ liệu kinh tế – xã hội

Khóa học tổ chức thành 4 module

Học phí:

 • Mỗi Module: 2 triệu VND/module
 • Đăng ký trước 3 Module: giảm 1 triệu VND
 • Sinh viên: 1,5 triệu VND/module

Đóng  Học phí: Từ ngày 6/5 Tại Văn phòng khoa Toán kinh tế, P403, Nhà 7, ĐHKTQD, gặp cô Nguyễn Phương Lan để ghi danh sách chính thức
Hoặc tại buổi học đầu tiên tại phòng học (phòng học sẽ thông báo sau).

Module 1: Kinh tế lượng trong phân tích và dự báo – phần Cơ bản

Thời gian: Chủ Nhật hàng tuần, sáng từ 8h – 11h; Chiều từ 14h – 17h.

Bắt đầu từ 18/5.

Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh.

Buổi Nội dung
1 Một số khái niệm cơ bản trong thống kê
Ứng dụng của Kinh tế lượng
Xây dựng mô hình hồi quy – các nguyên lý cơ bản
Tình huống
2 Mô hình hồi quy với số liệu chéo
Ước lượng mô hình
Diễn giải và sử dụng kết quả
Thực hành trên Eviews / Stata
3 + 4 Một số dạng của mô hình hồi quy
Đánh giá và lựa chọn mô hình
Các bước phân tích giải quyết vấn đề thực tiễn
Thực hành trên Eviews
5 Hồi quy với số liệu chuỗi thời gian
Các kiểm định cần thiết
Thực hành trên Eviews
6 Thực hành với số liệu kinh tế cụ thể
Thảo luận – trao đổi
Tổng kết

 

Module 2: Kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu điều tra trong nghiên cứu

Thời gian: Các buổi tối trong tuần (2 – 3 buổi/tuần) 18h30 – 21h00.

Bắt đầu từ  18/5.

Giảng viên: ThS. Đỗ Thị Minh Thúy.

Buổi Nội dung
1 Giới thiệu Dữ liệu khảo sát mức sống dân cư 2010
Mục đích, nội dung, mẫu và cấu trúc file dữ liệu
Làm quen với Stata 11
Sử dụng  Stata để tiếp cận cấu trúc dữ liệu
2 Các chỉ số thống kê cơ bản trong phân tích định lượng
Tính các chỉ số thống kê cơ bản bằng Stata
Đọc và phân tích ý nghĩa kết quả tính toán
3 Làm việc với do-file và log-file trong Stata
Các lệnh xử lý và làm việc với nhiều file dữ liệu (nối, ghép các dữ liệu,…)
Thực hành theo bài mẫu
4 Ứng dụng của tương quan và hồi quy trong phân tích định lượng
Chọn một chủ đề nghiên cứu từ dữ liệu  VHLSS
Đặt yêu cầu nghiên cứu và xây dựng đề cương phân tích
Thiết kế nội dung biểu mẫu kết quả dự kiến – sử dụng Excel
5 Viết do-file tính toán kết quả theo nội dung đề cương phân tích
Chiết xuất kết quả tính toán sang dạng Excel
6 Hoàn thiện do-flie và kết quả tính toán
Cách trình bày kết quả phân tích ở Excel và Words
Một số mẹo sử dụng trong Stata

 

Module 3: Dự báo kinh tế Vĩ mô sử dụng mô hình chuỗi thời gian

Thời gian: Chủ Nhật hàng tuần, sáng từ 8h – 11h; Chiều từ 14h – 17h.

Bắt đầu Sau khi kết thúc Module 1

Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh.

Buổi Nội dung
1 Dự báo – một số nguyên lý dự báo chuỗi thời gian
Các thành phần của chuỗi thời gian
Một số khái niệm cơ bản trong chuỗi thời gian
Một số phương pháp dự báo nhanh
2 Mô hình ARIMA và dự báo
Các bước dự báo
Thực hành với Eviews
3 + 4 Mô hình ARIMA với biến ngoại sinh
Mô hình SARIMA
Thực hành với Eviews
5 Phân tích nhân quả – dự báo sử dụng mô hình VAR
Mô hình  VAR dạng cấu trúc
Thực hành với Eviews
6 Dự báo sử dụng mô hình VECM – ECM với chuỗi không dừng
Thực hành trên Eviews
Thảo luận – Tổng kết

 

Module 4: Phântích và Dự báo Vi mô với mô hình Số liệu mảng

Thời gian: Chủ Nhật hàng tuần, sáng từ 8h – 11h; Chiều từ 14h – 17h.

Bắt đầu Sau khi kết thúc Module 2

Giảng viên: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh.

Buổi Nội dung
1 Mô hình phân tích số liệu mảng – lĩnh vực ứng dụng
Mô hình tác động ngẫu nhiên
Thực hành trên Stata
2 Mô hình tác động cố định
Thực hành trên Stata
Lựa chọn giữa mô hình tác động cố định và tác động ngẫu nhiên
Kiểm định mô hình
Thực hành trên Stata
3 Mô hình số liệu mảng dạng động
Các kiểm định cần thiết
Thực hành trên Stata
4 + 5 Mô hình số liệu mảng với biến phụ thuộc là biến định tính
Các kiểm định cần thiết
Thực hành trên Stata

(Buổi 5: Thực hành trên bộ số liệu khảo sát Doanh nghiệp)
6 Một số mở rộng
Hướng dẫn viết do-file trên Stata với ví dụ cụ thể
Tổng kết

 

Điện thoại: Thư ký Nguyễn Phương Lan (04) 3628 3007 – trong giờ hành chính.
Điều phối và hỗ trợ: Vũ Duy Thành – 0936 659 788

ĐĂNG KÝ TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY.

Ngoài ra còn khóa học sử dụng phần mềm EVIEWS trong phân tích và dự báo kinh tế xã hội.

Sử dụng phần mềm EVIEWS trong Phântích và Dự báo kinh tế – xã hội

Thời gian: 18h30 – 21h00, tuần 2  – 3 buổi

Bắt đầu tuần từ 2/6

Giảng viên: ThS. Bùi Dương Hải.

Buổi Nội dung
1 Phân loại số liệu và nhập số liệu
Các thống kê mô tả và thống kê tương quan
Phân tích mùa vụ và chuỗi thời gian
Gộp và tách tần suất của biến
2 Ước lượng mô hình và đọc kết quả
Một số dạng hàm hồi quy thông thường
Kiểm định đánh giá về mô hình
3 Đặt biến nhị phân
Mô hình với biến độc lập là biến giả
Mô hình biến giả mùa vụ
Trình bày kết quả hồi quy trong văn bản khoa học
4 Mô hình Logit và phân tích
Mô hình Probit và phân tích
Mô hình Tobit
5 Dự báo với mô hình có biến xu thế thời gian
Dự báo với mô hình Holt-Winters
Tính dừng và kiểm định tính dừng
Các biến đổi đưa về chuỗi không dừng
6 Chuỗi ARMA và dự báo
Chuỗi ARIMA và dự báo
Tích hợp và đồng tích hợp
Tổng kết