Các sinh viên đạt chứng chỉ FM của SOA – 2021

Trong đợt thi tháng… năm 2021, các sinh viên Khoa Toán đã đạt được chứng chỉ Financial Mathematics (FM) của Hiệp hội SOA – Hoa Kỳ.

Các sinh viên cũng được nhận Học bổng (Hỗ trợ thi) của công ty DAC – Đối tác của Khoa Toán Kinh tế.

Xin chúc mừng các sinh viên đã đạt chứng chỉ và nhận Học bổng.

TT Mã SV Lớp Họ và tên Học bổng
1 11185328 Actuary 60 Nguyễn Quang Trường 4.234.000
2 11183208 Actuary 60 Lê Ngọc Mai 4.234.000
3 11182673 Actuary60 Lã Thị Thuỳ Linh 4.234.000
4 11184974 Actuary60 Đặng Thị Trâm 4.234.000
5 11183180 Actuary60 Trần Hương Ly 4.234.000
6 11185618 Actuary60 Nguyễn Long Vũ 4.234.000
7 11184828 ISFA Phan Thị Diệu Thúy 4.234.000
8 11186091 ISFA Nguyễn Anh Quang 4.234.000
9 11185581 ISFA Nguyễn Đinh Việt 4.234.000
10 11180806 ISFA Võ Hoàng Linh Chi 4.234.000
11 11185576 Actuary60 Đỗ Hoàng Việt 4.234.000
12 11185539 Actuary60 Phạm Mỹ Hải Vân 4.234.000
13 11186039 Actuary 60 Nguyễn Đức Huy 4.234.000
14 11184884 Actuary 60 Nguyễn Thị Vĩnh Thủy 4.234.000
15 11184995 Actuary 60 Hoàng Tú Trân 4.234.000
16 11185430 Actuary 60 Nguyễn Văn Tùng 4.234.000
17 11183794 Actuary 60 Dương Tuyết Nhi 4.234.000
18 11180989 Actuary 60 Nguyễn Đình Đức 4.234.000
19 11183405 Actuary 60 Lê Diệu My 4.234.000
20 11181821 Actuary 60 Nguyễn Cúc Hoa 4.234.000