Các vị trí quản lý khoa Toán kinh tế – Nhiệm kỳ 2013 – 2018

Trong thời gian tháng 2 đến tháng 4 năm 2014, Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân đã trao Quyết định bổ nhiệm các vị trí Quản lý khoa Toán kinh tế:

Trưởng khoa: PGS.TS. Nguyễn Thị Minh (sinh năm 1964)

Phó trưởng khoa: TS. Nguyễn Mạnh Thế (sinh năm 1974)

Trưởng Bộ môn Toán kinh tế: TS. Nguyễn Mạnh Thế (kiêm nhiệm)

Trưởng Bộ môn Toán tài chính: TS. Trần Trọng Nguyên (sinh năm 1972)

Trưởng Bộ môn Toán cơ bản: TS. Tống Thành Trung (sinh năm 1974)

Phó trưởng Bộ môn Toán kinh tế: ThS. Bùi Dương Hải (sinh năm 1976)

Phó trưởng Bộ môn Toán tài chính: ThS. Trần Chung Thủy (sinh năm 1974)

Phó trưởng Bộ môn Toán cơ bản: ThS. Bùi Quốc Hoàn (sinh năm 1980)

Các hình ảnh:

PGS. Nguyễn Thị Minh – Trưởng khoa

TS. Nguyễn Mạnh Thế – Phó trưởng khoa và Trưởng Bộ môn Toán kinh tế

TS. Trần Trọng Nguyên – Trưởng Bộ môn Toán tài chính

TS. Tống Thành Trung – Trưởng Bộ môn Toán cơ bản

ThS. Bùi Dương Hải – Phó trưởng Bộ môn Toán kinh tế

ThS. Trần Chung Thủy – Phó trưởng Bộ môn Toán tài chính

ThS. Bùi Quốc Hoàn – Phó trưởng Bộ môn Toán cơ bản

Ảnh chung kỉ niệm