Chấm thi XSTK: 8h30 Thứ Hai 18.12.2017 + học Office365

Theo quy định của Nhà trường và lịch từ phòng QLĐT, học phần Lý thuyết xác suất và thống kê toán phải chấm xong trước ngày 26.12.

 

Theo quy chế của Nhà trường, việc chấm thi phải thực hiện tập trung tại văn phòng khoa.

 

Vì vậy, đề nghị các thầy cô có giảng học phần Lý thuyết xác suất và Thống kê toán thực hiện việc chấm thi tại Văn phòng khoa.

Thời gian bắt đầu: 8h30 Thứ Hai 18.12.2017.


Nhà trường cũng thông báo về việc học Office365 (chi tiết hơn lần trước): TẠI ĐÂY

Theo lịch này khoa Toán có danh sách trong lớp sau:

Lớp 4 (13h45' – 16h45' – 19.12 tại A2-612): Hải, Hoàn, Trung, Tuyến, Thông, Huệ, Phương, Mạnh, Tâm, Thắng

Lớp 5 (8h30' – 11h30' – 20.12 tại A2-612): Hoàng, Anh, Long, Tú, Thứ, 

Lớp 6 (13h45' – 16h45' – 20.12 tại A2-612): Dương, Nhật, Quyên, Thế, Dong, An

Lớp 7 (8h30' – 11h30' – 21.12 tại A2-612): Vân, Liên, NMinh, Quý, Lan, Thảo, Trang, Trang, Long

Lớp 8 (13h45' – 16h45' – 21.12 tại A2-612): Tuấn, Lâm, Hưng, Thắm, Huyền, Nga, Nghĩa

 

 

 

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.