CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2011

alt
CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2011
CHÚC TẤT CẢ MỌI NGƯỜI

MỘT NĂM MỚI HẠNH PHÚC, THÀNH CÔNG

THÔNG BÁO
DIỄN ĐÀN của khoa Toán đã mở, mời tất cả mọi người tham gia và góp ý. Lưu ý: cần phải đăng ký lại tại Diễn đàn.
Đề nghị các thầy cô giảng môn Xác suất thống kêMô hình toán của hệ Tại chức (học tại trường), nộp điểm chuyên cần và điểm kiểm tra về văn phòng khoa (qua chị Lan), chậm  nhất ngày 10/1/2011.
Kế hoạch thi Olympic Toán học sinh viên, vòng Trường tháng 1/2011, vòng toàn quốc tháng 4/2011: xem TẠI ĐÂY ; một số đề Đại số lấy TẠI ĐÂY, đề thi 2010 TẠI ĐÂY
Thông báo tuyển dụng Viên chức đợt 2 của Trường KTQD