Chúc mừng Tân Hiệu trưởng ĐH Kinh tế Quốc dân

Chúc mừng Tân Hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân – PGS.TS. Phạm Hồng Chương

 

Vào ngày 26 tháng 4 năm 2019, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã có Hiệu trưởng mới, là PGS.TS. Phạm Hồng Chương.

Bản tin chi tiết của Nhà trường TẠI ĐÂY.

 

Khoa Toán kinh tế chúc mừng Hiệu trưởng mới.

Một số hình ảnh của PGS.TS. Phạm Hồng Chương với hoạt động của Khoa Toán kinh tế

 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương chủ trì buổi Tọa đàm về Khoa học Dữ liệu ứng dụng trong Kinh tế, Kinh doanh và Quản lý, cùng các Giảng viên khoa Toán kinh tế, ngày 21.1.2019

 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương chủ trì Tọa đàm khoa học “Nhu cầu nhân lực ngành Khoa học dữ liệu trong Kinh tế và Kinh doanh” do khoa Toán kinh tế tổ chức ngày 17.1.2019

 

PGS.TS. Phạm Hồng Chương với khoa Toán kinh tế trong Ngày hội Tuyển sinh tháng 3/ 2019