Chuỗi bài giảng Ứng dụng phân tích kỹ thuật trong đầu tư tài chính

Nhằm giúp sinh viên có hiểu biết sâu rộng về thị trường tài chính Việt Nam và thế giới, biết vận dụng những công cụ hiện đại trong phân tích đầu tư tài chính, Bộ môn Toán Tài chính phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư tài chính Hà Nội Vàng tổ chức:  Chuỗi bài giảng về ứng dụng Phân tích kỹ thuật trong phân tích đầu tư tài chính.
Nội dung gồm 3 bài giảng và 1 cuộc hội thảo.

Các bài giảng sẽ được tổ chức vào các ngày thứ Năm 12/9, 19/9, 26/9
Thời gian: 15g45-17g45,
Địa điểm: Giảng đường B305 (hoặc B306 nếu số người tham dự đông).

Đây cũng là một phần trong nội dung môn học chuyên đề: Phân tích kỹ thuật trong tài chính. Chủ đề của các bài giảng như sau:
Bài 1: Giới thiệu thị trường hàng hóa và công nghệ MT4.
Bài 2: Đồ thị Nến Nhật và ứng dụng trong phân tích đầu tư tài chính.
Bài 3: Các chỉ báo trong phân tích kỹ thuật.

Buổi Hội thảo dự kiến sẽ được tổ chức vào tuần cuối tháng 9, nội dung và địa điểm hội thảo sẽ được thông báo sau.
Kính mời các thầy cô giáo, các nghiên cứu sinh, học viên cao học và các bạn sinh viên quan tâm tới dự.