Chuỗi bài giảng về Khoa học Dữ liệu và Ứng dụng – GS. Huỳnh Hữu Tuệ

Nhận lời mời của Khoa Toán kinh tế, Giáo sư Huỳnh Hữu Tuệ, đại học Laval, Canada sẽ giảng tại trường Đại học Kinh tế quốc dân.

Chủ đề: KHOA HỌC DỮ LIỆU VÀ ỨNG DỤNG.

 

Buổi đầu tiên: 8h30 Thứ Năm 10.1.2019 tại phòng 1001 – A2.

 

Đây là lĩnh vực hiện đại Khoa đang hướng tới. Vì vậy đề nghị tất cả các thầy cô không có giờ giảng tham gia đầy đủ.

 

GS. Huỳnh Hữu Tuệ đã hợp tác với ĐH Kinh tế Quốc dân và Khoa Toán kinh tế từ năm 1999:

– Năm 1999: GS về trường giảng về Toán Tài chính

– Năm 2000: GS dịch cuốn “Option, Future and other Derivatives”.

– Năm 2001: GS giảng môn Simulation Modeling and Analysis 

– Năm 2007: GS tặng trường 40 cuốn sách về Kinh tế lượng, Toán tài chính