Chương trình Hội khoa 45 năm (12/5/2013)

CHƯƠNG TRÌNH LỄ KỶ NIỆM 45 NĂM
12 / 5 / 2013

TT Thời gian Công việc Tổ chức
1 8:00 – 8:20 Đón khách Ban tổ chức
2 8:20 – 8:45 Ca nhạc chào mừng Đoàn TN
3 8:45 – 9:00 Chào cờ-Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu TS Nguyễn Mạnh Thế
4 9:00 – 9:10 Diễn văn kỷ niệm PGS.TS Ngô Văn Thứ
5 9:10 – 9:20 Diễn văn chào mừng của Trường GS.TS Nguyễn Văn Nam
6 9:20 – 9:30 Phát biểu chào mừng của Khoa Tin học kinh tế PGS.TS Trần Thị Song Minh
7 9:30 – 9:45 Trao biểu trưng cho các thầy, cô đã nghỉ hưu trước năm 2008 Đại diện Ban giám hiêu – Đại diện Khoa
8 9:45 – 10:00 Phát biểu của cựu trưởng khoa Ban tổ chức
9 10:00 – 10:20 Phát biểu của cựu sinh viên, sinh viên, học viên, NCS
10 10:20 – 10:25 Tặng hoa các GS nguyên là trưởng khoa Toán kinh tế Đại diện Khoa, sinh viên, học viên, NCS, cựu SV
11 10:25 – 11:00 Kết thúc lễ kỷ niệm- Chụp ảnh lưu niệm Theo chương trình của Ban tổ chức (*)
12 11:00 – Tiệc chiêu đãi Phía phải NVH

(*) Tổ chức chụp ảnh lưu niệm

1. Lãnh đạo Khoa, Bộ môn, Đảng, Đoàn, Công đoàn, các thành viên ban giám hiệu chụp ảnh với các cựu trưởng – phó khoa các thời kỳ.

2. Giáo viên, CBCNV đã từng công tác ở khoa (mời ban giám hiệu)

3. Các khóa và các thầy cô đã nghỉ hưu, chuyển công tác (Đề nghị các cựu sinh viên ngồi theo khu vực, đăng ký trước với ban tổ chức số người) theo bố trí của Ban tổ chức.

4. Học viên cao học, nghiên cứu sinh các thế hệ và các thầy cô (mời trước- Đăng ký với BTC)

5. Các lớp sinh viên và các thầy cô (mời trước – Đăng ký với BTC)