Chương trình Hội nghị Toán học ứng dụng toàn quốc năm 2010

(Thứ ba, 21 Tháng 12 2010 00:50)

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

CÁC PHIÊN HỌP TOÀN THỂ

Địa điểm: Hội trường Thư viện Tạ Quang Bửu (tầng 10)
Đại học Bách khoa Hà Nội

8.00 – 9.00: Đăng ký đại biểu

Phiên toàn thể sáng 23/12/2010

9.00 – 10.30: Khai mạc Hội nghị.

Người điều khiển:  Tống Đình Quỳ

  • Giới thiệu đại biểu.
  • Giới thiệu và cảm ơn các nhà tài trợ chính
  • Các phát biểu chào mừng Hội nghị
  • Lễ công bố và trao giải thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích làm ứng dụng xuất sắc trong thời gian vừa qua
  • Các báo các thành tích của tập thể và cá nhân được trao giải thưởng

10.30 – 12.00: Các báo cáo mời phiên toàn thể

Người điều khiển:   Nguyễn Văn Hữu

10.30 – 11.00: Nguyễn Quý Hỷ
ĐÁNH GIÁ ĐỘ RỦI RO GÂY RA BỞI ĐỘNG ĐẤT VÀ LŨ LỤT, KHAI THÁC TỐI ƯU HỆ THỐNG THỦY ĐIỆN BẬC THANG TRÊN SÔNG ĐÀ
11.00 – 11.30: Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Quang Dong
ỨNG DỤNG TOÁN TRONG KINH TẾ: XU THẾ VÀ PHÁT TRIỂN.
11.30 – 12.00: Phạm Hồng Quang
HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG THÔNG MINH : GIẢI PHÁP VÀ TRIỂN KHAI

 
Phiên toàn thể sáng 24/12/2010

Người điều khiển:  Đỗ Hữu Hào

8.30 – 9.00: Phạm Thế Long, Nguyễn Đức Hiếu, Bùi Thu Lâm, Ngô Thành Long, Đào Thanh TĩnhVỀ MỘT SỐ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TOÁN HỌC TRONG AN NINH-QUỐC PHÒNG
9.00 – 9.30: Đinh Nho HàoBÀI TOÁN NGƯỢC TRONG CÁC QUÁ TRÌNH KHUẾCH TÁN VÀ TRUYỂN NHIỆT

Diễn đàn Ứng dụng Toán – Chiều 24/12/2010

Người điều khiển: Nguyễn Quý Hỷ

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

CÁC PHIÊN SONG SONG 6 TIỂU BAN

Tiểu ban 1: Toán trong Kinh tế – Tài chính
(Xem chi tiết, hoặc tải về Chương trình của tiểu ban)

Tiểu ban 2: Toán trong Công nghiệp và GTVT
(Xem chi tiết, hoặc tải về Chương trình của tiểu ban)

Tiểu ban 3: Toán trong Công nghệ Thông tin
(Xem chi tiết, hoặc tải về Chương trình của tiểu ban)

Tiểu ban 4: Tính toán Khoa học
(Xem chi tiết, hoặc tải về Chương trình của tiểu ban)

Tiểu ban 5: Các phương pháp Vật Lý – Toán
(Xem chi tiết, hoặc tải về Chương trình của tiểu ban)

Tiểu ban 6: Các phương pháp Giải tích và Tối ưu hóa
(Xem chi tiết, hoặc tải về Chương trình của tiểu ban)

Tiểu ban 1: Toán trong Kinh tế – Tài chính

Trưởng tiểu ban: Nguyễn Khắc Minh

Phó Trưởng tiểu ban: Ngô Văn Thứ

Chương trình song song thứ nhất – Chiều 23/12/2010

Phiên 13.30 – 15.00

Chủ trì: Nguyễn Khắc Minh

13.30-14.00 Nguyễn Mạnh Hùng GROWTH AND CONVERGENCE IN A MODEL WITH RENEWABLE AND NON-RENEWABLE RESOURCES: EXISTENCE, TRANSITIONAL DYNAMICS, AND EMPIRICAL EVIDENCE (Báo cáo mời)
14.00-14.20 Ngô Văn Thứ SỬ DỤNG HỒI QUY VỚI BIẾN PHỤ THUỘC LÀ BIẾN THỨ BẬC PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KỲ VỌNG CỦA CÁC NGHIÊN CỨU SINH
14.20-14.40 Phạm Anh Tuấn MỞ RỘNG MÔ HÌNH SIÊU HIỆU QUẢ SBM
14.40-15.00 Phạm Văn Khánh SO SÁNH MÔ HÌNH DEA VÀ CDEA QUA VIỆC ƯỚC LƯỢNG VÀ PHÂN RÃ NĂNG SUẤT NHÂN TỐ TỔNG HỢP TRONG NÔNG NGHIỆP THEO CÁC TỈNH Ở VIỆT NAM

Giải lao: 15.00-15.30

Phiên 15.30-17.30

Chủ trì: Nguyễn Thị Minh

15.30-16.00 Nguyễn Khắc Minh PHƯƠNG PHÁP PHI THAM SỐ TRONG XẾP HẠNG TÍN DỤNG DOANH NGHIỆP
16.00-16.20 Lê Minh Đức VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI CÓ LÀM TĂNG NĂNG SUẤT CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NỘI ĐỊA THEO VÙNG HAY KHÔNG? NGHIÊN CỨU THÔNG QUA MỐI LIÊN HỆ NGƯỢC VÀ XUÔI
16.20-16.40 Nguyễn Việt Hùng MÔ HÌNH CẢNH BÁO SỚM KHỦNG HOẢNG TIỀN TỆ Ở VIỆT NAM.
16.40-17.00 Bùi Thị Thanh Nhàn MỘT MÔ HÌNH ĐẦU TƯ VÀ TIÊU DÙNG TỐI ƯU VỚI DANH MỤC ĐẦU TƯ GỒM NHIỀU TÀI SẢN RỦI RO CÓ TÍNH ĐẾN CHI PHÍ GIAO DỊCH
17.00-17.20 Nguyễn Sinh Bảy NGHIÊN CỨU MÔ HÌNH KINH TẾ SOLOW THEO HƯỚNG ĐỊNH TÍNH

 

Chương trình song song thứ hai – Sáng 24/12/2010

Chủ trì: Ngô Văn Thứ

10.00-10.20 Nguyễn Văn Hữu TÊN BÁO CÁO: ĐỊNH GIÁ PHÁI SINH CHỨNG KHOÁN BẰNG PHƯƠNG PHÁP THAM CHIẾU TRONG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN KHÔNG ĐẦY ĐỦ
10.20-10.40 Nguyễn Trọng Hòa PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH PHÂN BIỆT TRONG XÂY DỰNG MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN NHIỆM DOANH NGHIỆP TRÊN SÀN CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
10.40-11.00 Hoàng Đức Mạnh MÔ HÌNH LÝ THUYẾT CỰC TRỊ CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG PHÂN TÍCH RỦI RO
11.00-11.20 Nguyễn Văn Quang CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ KỸ THUẬT NUÔI XEN CANH CÁ BỐNG BỚP TAII HUYỆN NGHĨA HƯNG TỈNH NAM ĐỊNH: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH BAO DỮ LIỆU – DEA
11.20-11.40 Nguyễn Cao Văn ỨNG DỤNG MÔ HÌNH HỒI QUY SỐ LIỆU MẢNG ĐỂ PHÂN TÍCH ẢNH HƯỞNG CỦA TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ ĐẾN TỶ LỆ THẤT NGHIỆP CỦA VIỆT NAM

 

Chương trình song song thứ ba – Chiều 24/12/2010

Chủ trì: Nguyễn Mạnh Hùng

13.30-13.50 Nguyễn Thị Minh TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BAO QUÁT Ở VIỆT NAM- MỘT PHÂN TÍCH THỰC NGHIỆM
13.50-14.10 Trần Chung Thủy KHAI THÁC THÔNG TIN VỀ HỆ SỐ RỦI RO BETA ĐỂ PHÂN TÍCH HÀNH VI ĐỊNH GIÁ CỔ PHIẾU TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2010
14.10-14.30 Nguyễn Văn Thịnh ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CHUYỂN BROWN HÌNH HỌC VÀ MÔ HÌNH PHỤC HỒI TRUNG BÌNH PHÂN TÍCH CHỈ SỐ VNINDEX