Danh mục Chuyên đề thực tập Toán kinh tế 46

Danh mục Chuyên đề Tốt nghiệp khóa 46
Chuyên ngành Toán kinh tế

TT GV Hướng dẫn Sinh viên Tên chuyên đề Nơi thực tập
1 Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Khắc Minh Hoàng Kim Chính Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả sản xuất của các doanh nghiệp trong ngành xây dựng Cục phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bộ kế hoạch và đầu tư
2 Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Khắc Minh Trần Thị Hà Tự do hoá thương mại trong mối quan hệ với xuất khẩu và tăng trưởng kinh tế của Việt Nam Viện kinh tế và chính trị thế giới
3 Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Khắc Minh Nguyễn Quang Hoà Phân tích ảnh hưởng của các nhân tố cơ bản đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam Cục phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa – Bộ kế hoạch và đầu tư
4 Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Khắc Minh Lê Thị Hương Phân tích tình trạng nghèo đói và tăng trưởng tại Việt Nam Trung tâm tư liệu thống kê – Tổng cục thống kê
5 Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Khắc Minh Lê Thị Hường Đánh giá rủi ro tín dụng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng An Bình Ngân hàng thương mại cổ phần An Bình
6 Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Khắc Minh Nguyễn Thị Hưởng Phân tích các yếu tố tác động đến di cư Phòng tư vấn chính sách – Bộ tài chinh
7 Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Khắc Minh Tạ Thị Hương Thảo Các yếu tố ảnh hưởng đến luồng vốn FDI vào các tỉnh ở Việt Nam Phòng tư vấn chính sách – Bộ tài chính
8 Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Khắc Minh Nguyễn Thị Thuỳ Trang Phân tích cơ cấu chi tiêu và thu nhập của hộ gia đình ở Việt Nam năm 2004 Phòng tư vấn chính sách – Bộ tài chính
9 Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Khắc Minh Vũ Thị Huyền Trang Phân tích tác động của các nhân tố tới lạm phát ở Việt Nam Viện khoa học tài chính – Bộ tài chính
10 Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Khắc Minh Nguyễn Thị Thuỷ Phân tích năng lực cạnh tranh ngành công nghiệp chế biến thực phẩm Việt Nam Phòng tư vấn chính sách – Bộ tài chính
11 Nguyễn Thị Minh, Nguyễn Khắc Minh Hoàng Thị Xoan Phân tích bất bình đẳng giới trong thu nhập Phòng tư vấn chính sách – Bộ tài chính
12 Cao Xuân Hoà Phạm Thị Thái Phân tích  chi tiêu của hộ gia đình cho giáo dục Bộ Lao Động
13 Cao Xuân Hoà Tạ Thị Thu Trang Chính sách tiền lương tối thiểu, ảnh hưởng của chính sách tiền lương tối thiểu đến chi tiêu kinh tế Bộ Lao Động
14 Cao Xuân Hoà Nguyễn Thị Thanh Hoa Sử dụng mô hình toán kinh tế , phân tích vấn đề đói nghèo Bộ Lao Động
15 Cao Xuân Hoà Đinh Mỹ Hương (*) Phân tích nhân tố tác động đến tiền lương của người lao động ở Việt Nam thời kỳ 2004- 2006 Bộ Lao Động
16 Ngô Văn Mỹ Nguyễn Thị Thương Mức sống hộ gia đình ở Vĩnh Phúc và các nhân tố ảnh hưởng IESD-Viện nghiên cứu Môi Trường và phát triển bền vững
17 Ngô Văn Mỹ Nguyễn Thị Ngọc Anh Vấn đề giảm nghèo trong quá trình đô thị hoá ở TPHCM IESD-Viện nghiên cứu Môi Trường và phát triển bền vững
18 Ngô Văn Mỹ Phạm Thị Phương Phân tích tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tới tăng trưởng kinh tế ở VN IESD-Viện nghiên cứu Môi Trường và phát triển bền vững
19 Ngô Văn Mỹ Tạ Thị Thuý Phân tích tác động của nguồn viện trợ chính thức (ODA) tới sự tăng trưởng kinh tế ở VN IESD-Viện nghiên cứu Môi Trường và phát triển bền vững
20 Ngô Văn Mỹ Nguyễn Đoàn Tùng Phân tích ảnh hưởng của quá trình hội nhập kinh tế và việc nâng cao chất lượng lao động ở VN IESD-Viện nghiên cứu Môi Trường và phát triển bền vững
21 Ngô Văn Mỹ Lương Thị Thu Hằng Phân tíc các nhân tố tác động tới tăng trưởng của công nghiệp và những dự báo trong công nghiệp VN Vụ thống kê Công nghiệp và Xây dựng TCKT
22 Ngô Văn Mỹ Nguyễn Thị Liên Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán VN Công ty chứng khoán ngân hàng công thương VN
23 Ngô Văn Mỹ Nguyễn Mai Anh Các yếu tố ảnh hưởng tới mức sinh của VN IESD-Viện nghiên cứu Môi Trường và phát triển bền vững
24 Nguy ễn Cao Văn Nguyễn Thị Thanh Hương Phân tích rủi ro trong hoạt động tiến dụng tại NHTMCP Sài Gòn – Hà Nội NHTM Sài Gòn – Hà Nội
25 Nguy ễn Cao Văn Nguyễn Thị Yến Phương pháp ước lượng thuê bao ảo bằng phần mềm SPSS Công ty thông tin viễn thông Điện lực EVN – Telecom
26 Nguy ễn Cao Văn Nguyến Ngoc Kiên Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào VN Viện chiến lược phát triển Bộ kế hoạch -Đầu tư
27 Nguy ễn Cao Văn Vũ Hồng Ngọc Phân tích hiệu quả của hoạt động tín dụng tại ngân hàng Quân đội Ngân hàng Quân đội
28 Nguy ễn Cao Văn Chu Thị Thu Hà Phân tích và đánh giá rủi ro trong hoạt động tín chấp tiêu dùng tại ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội Ngân Hàng TMCP Sài Gòn – Hà nội
29 Nguy ễn Cao Văn Lê Thị Minh Phương  Áp dụng một số mô hình Toán kinh tế để phân tích hoạt động SXKD của công ty Gạch ốp lát Viglacẻa HN Cty gạch ốp lát Viglacera HN
30 Nguy ễn Cao Văn Nguyễn Xuân Đàn  Phân tích các yếu tố tác động đến lợi nhuận của công ty cổ phần thíêt bị tổng hợp máy văn phòng Sa Ra Cty cổ phần  thiết bị tổng hợp máy văn phòng Sa ra
31 Nguy ễn Cao Văn Cao Phương Thảo Sử dụng mô hình chuỗi thời gian trong ước lượng rủi ro và kinh doanh chứng khoán. Uỷ ban chứng khoán Nhà nước
32 Nguy ễn Cao Văn Nguyễn Thị Thu Trang Một số phương pháp đánh giá tác động của dòng vốn  đầu tư nước ngoài tới sự biến động của TTCK VN Uỷ ban chứng khoán nhà nước
33 Trần Bá Phi Lê Thuỳ Dương  Tình hình thực hiện nguồn vốn xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách nhà nước Công ty đàu tư Apec
34 Trần Bá Phi Nguyễn Thị Thu Phương Mô hình đánh giá hiệu quả thông tin tín dụng của ngân hàng ở VN Ngân Hàng thương mại cổ phần An Bình
35 Trần Bá Phi Phan Đăng Quyết Sơ lược về  TTCK VN và một số giải pháp nhằm nâng caolợi suất cuảt một số cổ phiếu ỏ TTCK VN CT CP phát triển kỹ thuật XDHN
36 Trần Bá Phi Lê Thu Hoàn Phân tích và dự báo sự biến động giá gạo xuất khẩu ỏ VN TT Tin học thống kê
37 Trần Bá Phi Trần Đình Hà Phân tíc sự biến động và xây dựng một danh mục đầu tư cho các cổ phiếu của cùng một ngành TT tin học thống kê
38 Trần Bá Phi Nguyễn Hồng Thái Phân tích các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến tăng trưởng công nghiệp bằng mô hình kinh tế lượng TT tin học thống kê
39 Trần Bá Phi Phạm Việt Hùng Phân tích ảnh hưởng của tỷ giá đến xuất nhập khẩu của VN Tổng công ty bưu điện  I HN
40 Bùi Dương Hải Nguyễn Thị Mai Nga Áp dụng phương pháp định lượng trong phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến nguồn vốn huy động của ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh bắc hà nội Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh bắc hà nội
41 Bùi Dương Hải Nguyễn Diễm Linh Phân tích đánh giá tác động của một số yếu tố cơ bản tới lượng xuất khẩu cà phê của Việt Nam Tổng cục thống kê
42 Bùi Dương Hải Hoàng Hữu Sơn Sử dụng mô hình kinh tế lượng trong phân tích sự biến động và dự báo lợi suất của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam Công ty tài chính tàu thuỷ – VINASIN
43 Cao Xuân Hoà Nguyễn Thị Hương Gian Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tiền lương của lao động trong doanh nghiệp Bộ lao động thương binh xã hội
44 Trần Thái Ninh Nguyễn Văn Vững Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng công nghiệp trong thời kỳ đổi mới từ 1986 băng mô hình kinh tế lượng Viện khoa học tài chính
45 Trần Thái Ninh Cấn Văn Tiến Áp dụng mô hình CAPM và mô hình chỉ số đơn sim xác định danh mục đầu tư Ngân hàng ngoại thương chi nhánh thăng long
46 Trần Thái Ninh Trần Thị Thu Huyền Bài toán vận tải và bài toán dự trữ tại công ty cổ phần khí hoá lỏng miền bắc Công ty kinh doanh khí hoá lỏng miền bắc
47 Trần Thái Ninh Nguyễn Thị Đào Phân tích sự ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái tới giá gas Công ty kinh doanh khí hoá lỏng miền bắc
48 Trần Thái Ninh Trịnh Anh Dũng Nghiên cứu thị trường chứng khoán OTC Việt Nam Công ty chứng khoán FPT
49 Trần Thái Ninh Tạ Anh Đức Doanh thu trong SX-KD  và các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu Công ty SARA
50 Trần Thái Ninh Bùi Viết Xuân    
51 Trần Thái Ninh Lê Kim Vinh Những giải pháp giảm rủi ro trong hoạt động tín dụng tại Ngân hàng và phát triển Nông thôn chi nhánh Cầu Giấy Ngân hàng và phát triển Nông thôn chi nhánh Cầu Giấy
52 Bùi Dương Hải Nguyễn Thị Lý    

./.