Danh mục Chuyên đề thực tập Toán kinh tế 51

Danh mục chuyên đề Tốt nghiệp khóa 51
Chuyên ngành Toán kinh tế
Đợt 1 – Tháng 12 năm 2012

TT Sinh viên Tên đề tài GVHD
1 Trần Quỳnh Anh Sử dụng mô hình Ordered Probit để đánh giá tác động của các yếu tố tới hứng thú học tập môn Lý thuyết Xác suất và thống kê toán của sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Thị Thảo
2 Nguyễn Ngọc Anh Ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại Ngân hàng Quân đội – Hà Nội Nguyễn Mạnh Thế
3 Lê Thị Ngọc Bích Phân tích mối liên hệ của một số chỉ tiêu kinh tế – xã hội: tốc độ tăng vốn đầu tư xã hội thực tế, chỉ số cơ sở hạ tầng và chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI ( 64 tỉnh thành Việt Nam năm 2011) Cao Xuân Hòa
4 Bùi Thị Chinh Phân tích sự biến động của giá vàng Việt nam trong thời kỳ 2010 – 9/2012 Cao Xuân Hòa
5 Phạm Thị Dung “Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ truyền hình của công ty TNHH MTV VTC dịch vụ truyền hình số(VTC Digital)” Vũ Thị Bích Ngọc
6 Đỗ Thị Dung “Phân tích và đánh giá rủi ro tỷ giá hối đoái tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển Việt Nam” Vũ Thị Bích Ngọc
7 Đặng Thị Thuỳ Dương Phân tích tác động của một số yếu tố kinh tế vĩ mô đến chỉ số VN Index (năm 2000 – tháng 6 năm 2012) Cao Xuân Hòa
8 Nguyễn Khánh Duy Sử dụng mô hình hồi quy đánh giá rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Maritime Bank Nguyễn Thị Minh
9 Tống Khánh Duy Sử dụng mô hình số liệu mảng phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố tới nhu cầu khí gas hóa lỏng (LPG) và dự báo nhu cầu khí gas hóa lỏng (LPG) Việt Nam tới năm 2020. Nguyễn Thị Minh
10 Lục Thanh Hà Phân tích thu nhập và các yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập của hộ gia đình Việt Nam thông qua cuộc điều tra mức sống dân cư 2008 Nguyễn Mạnh Thế
11 Đào Hồng Hạnh “Ứng dụng phương pháp OLS trong phân tích sự chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới – tìm hiểu một số nguyên nhân” Vũ Thị Bích Ngọc
12 Hoàng Quỳnh Hoa Sử dụng mô hình kinh tế lượng phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang phi nông nghiệp Nguyễn Thị Minh
13 Nguyễn Thị Thúy Hoa Ứng dụng một số mô hình kinh tế lượng trong phân tích doanh thu thuần của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 Bùi Dương Hải
14 Đỗ Thị Huệ Sử dụng mô hình số liệu mảng phân tích tác động một số yếu tố ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất lúa gạo của Việt Nam Nguyễn Thị Minh
15 Lê Thị Huyền Ứng dụng mô hình Logistic phân tích những yếu tố ảnh hưởng tới sự yêu thích môn Lý thuyết xác suất và thống kê toán của sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân Nguyễn Thị Thảo
16 Vũ Thị Huyền Ứng dụng mô hình Logit trong xếp hạng tín dụng một số doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Quốc tế VIB Bùi Dương Hải
17 Trần Diệu Lý Sử dụng mô hình toán kinh tế để phân tích lạm phát Việt Nam từ năm 1986 đến năm 2011 Cao Xuân Hòa
18 Đỗ Ngọc Minh Sử dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng khách hàng Doanh Nghiệp tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần  Đại Dương OceanBank Nguyễn Thị Minh
19 Phan Phương Thanh Phân tích sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm dịch vụ Ngân hàng quân đội bằng mô hình biến thứ bậc nhiều trạng thái Bùi Dương Hải
20 Mẫn Thị Thu Thảo Phân tích cơ cấu chi tiêu của hộ gia đình giai đoạn 2006-2008 Nguyễn Thị Minh
22 Nguyễn Thị Thu Thủy “Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của các doanh nghiệp qua phân tích bộ số liệu Điều tra Doanh nghiệp” Vũ Thị Bích Ngọc
23 Đặng Thị Bích Trâm Ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam Nguyễn Mạnh Thế
24 Nguyễn Thị Tuyết Ứng dụng một số mô hình chuỗi thời gian để phân tích biến động của lạm phát Việt Nam giai đoạn 1995 – 2012 Bùi Dương Hải
25 Hoàng Thị Vân “Đánh giá tác động của chương trình 135 giai đoạn 2 tới thu nhập từ nông nghiệp của hộ gia đình” Vũ Thị Bích Ngọc
26 Phạm Thị Yến Sử dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích và dự báo chỉ số giá tiêu dùng của Việt nam trong giai đoạn từ 2006 đến 6 tháng đầu năm 2012 Cao Xuân Hòa