Danh mục Chuyên đề thực tập Toán kinh tế 52 – Đợt 2

DANH MỤC ĐỀ TÀI

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP – TOÁN KINH TẾ 52 – ĐỢT 2

Họ và tên MSV Đề tài thực tập Giảng viên hướng dẫn
Nguyễn Như Hoàng Anh CQ520126 Phân tích ảnh hưởng của năng suất lao động và tổng đầu tư đến tăng trưởng kinh tế của các quốc gia, liên hệ với Việt Nam Cao Xuân Hòa
Nguyễn Thị Lan Anh CQ520153 Ứng dụng mô hình kinh tế lượng phân tích tác động của một số yếu tố cơ bản đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam Cao Xuân Hòa
Vũ Tuấn Anh CQ520246 Phân tích tác động của một số yếu tố vĩ mô tới cổ phiếu ngân hàng thương mại cổ phần. Cao Xuân Hòa
Bùi Huy Chương CQ520418 Đánh giá tác động của chuyển dịch cơ cấu GDP theo thành phần kinh tế tới thu NSNN Cao Xuân Hòa
Lương Mạnh Cường CQ5204757 Ứng dụng mô hình kinh tế lượng (GARCH), mô hình Var – RiskmetricsTM để đánh giá rủi ro trong đầu tư ngoại hối” Cao Xuân Hòa
Mạc Văn Đạt CQ520742 Phân tích tác động của các yếu tố đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản của Việt Nam giai đoạn 2009 – 2013 Lê Đức Hoàng
Ngô Thị Hà CQ520944 Áp dụng mô hình chuỗi thời gian dự báo lượng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam đến hết năm 2014 Lê Đức Hoàng
Ngô Thị Hằng CQ521122 Các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng chính thức của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Lê Đức Hoàng
Nguyễn Thị Thu Hằng CQ521144 Áp dụng mô hình ARIMA phân tích và dự báo giá vàng Việt Nam trong giai đoạn 2013- 2014 Lê Đức Hoàng
Chu Ánh Hồng CQ521448 Xếp hạng tín nhiệm bằng mô hình Logistic đối với khách hàng doanh nghiệp tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – chi nhánh Hà Nội giai đoạn 2011 – 2012 Lê Đức Hoàng
Nguyễn Thị Huệ CQ521494 Ứng dụng mô hình SIM và VAR trong đánh giá sự biến động của cổ phiếu nhóm ngành công nghệ viễn thông ở Việt Nam giai đoạn 2011-2013 Hoàng Bích Phương
Nguyễn Văn Hưng CQ521687 Đánh giá khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam giai đoạn 2002-2009 Hoàng Bích Phương
Lê Thị Hường CQ521785 Lựa chọn danh mục đầu tư trong thị trường chứng khoán Việt Nam cho thời gian tới dựa vào phân tích và dự báo thông qua giai đoạn 2008-2013 Hoàng Bích Phương
Lại Duy Hưởng CQ521799 Ứng dụng mô hình LOGISTIC đánh giá rủi ro tín dụng khách hàng doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á Hoàng Bích Phương
Nguyễn Mai Lâm CQ521951 Đánh giá năng lực cạnh tranh của công ty cổ phần cồn rượu Hà Nội – HALICO Hoàng Bích Phương
Phạm Thị Mai CQ522268 Phân tích một số yếu tố tác động đến thu nhập từ nông nghiệp và vai trò của thu nhập từ nông nghiệp đối với hộ gia đình. Bùi Dương Hải
Vũ Đức Minh CQ522336 Phân tích cơ cấu chi tiêu và sự thay đổi về cơ cấu chi tiêu của hộ gia đình ở việt nam trong các năm 2006, 2008 và 2010 Bùi Dương Hải
Phạm Thị Quỳnh Nga CQ522438 Ứng dụng mô hình tự hồi quy véc tơ để phân tích một số yếu tố tác động tới giá vàng Việt Nam giai đoạn 2009-2013 Bùi Dương Hải
Nguyễn Hoàng Quyên CQ522982 Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến hành vi tiêu dùng thịt lợn sạch của các hộ gia đình qua cuộc điều tra mức sống dân cư năm 2011 Bùi Dương Hải
Phạm Cương Quyết CQ523007 Phân tích biến động tỷ lệ lạm phát Việt Nam giai đoạn 1995 – 2013 và dự báo tỷ lệ lạm phát 2014 Bùi Dương Hải
Nguyễn Bá Sang CQ523053 Sử dụng mô hình định lượng để phân tích những yếu tố tác động tới tổng mức bán lẻ hàng hóa dịch vụ bình quân đầu người của thị trường bán lẻ Việt Nam năm 2012. Đỗ Thị Minh Thúy
Phạm Văn Sơn CQ523108 Đánh giá khả năng tiếp cận vốn của nông hộ trong sản xuất nông nghiệp ở Chí Linh – Hải Dương Đỗ Thị Minh Thúy
Kiều Văn Tăng CQ523143 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng tới đói nghèo tại tỉnh Điện Biên Đỗ Thị Minh Thúy
Đỗ Huyền Thảo CQ523286 Xây dựng mô hình dự báo chỉ số giá tiêu dung ở Việt Nam. Đỗ Thị Minh Thúy
Hoàng Thị Phương Thảo CQ523292 Phân tích tác động của các nhân tố sản xuất đến tăng trưởng của Việt Nam giai đoạn 1986 – 2011 Đỗ Thị Minh Thúy
Phạm Thanh Thảo CQ523341 Thực trạng hoạt động của các doanh nghiệp trên địa thành phố Đà Nẵng trong thời kì suy giảm kinh tế qua phân tích bộ số liệu tổng điều tra doanh nghiệp năm 2007-2009 Vũ Thị Bích Ngọc
Phạm Việt Thắng CQ523404 Thực trạng của các doanh nghiệp trong bối cảnh suy giảm kinh tế vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Vũ Thị Bích Ngọc
Nguyễn Quyết Tiến CQ523656 Phân tích tác động của một số yếu tố đến cơ cấu chi tiêu của hộ gia đình Việt Nam giai đoạn 2010-2012 Nguyễn Thị Minh
Trương Mạnh Tùng CQ524174 Đánh giá tác động của một số yếu tố lên nghèo đa chiều thông qua bộ số liệu VHLSS2010 Nguyễn Thị Minh
Phạm Ánh Tuyết CQ524203 Đánh giá tác động của một số nhân tố đến xuất khẩu cà phê Việt Nam và dự báo Nguyễn Thị Minh
Đỗ Hải Yến CQ524373 Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng tới chuyển dịch cơ cấu cây trồng của hộ nông dân Nguyễn Thị Minh

 

./.