Danh mục Chuyên đề thực tập Toán kinh tế 54

DANH MỤC CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP

TOÁN KINH TẾ – Khóa 54

 

Mã SV Họ tên GV hướng dẫn Đề tài
1112 0032 Vũ Văn An Nguyễn Mạnh Thế

Phân tích ảnh hưởng của tỷ giá hối đoái tới cán cân thương mại Việt Nam – Trung Quốc

1112 0574 Nguyễn Việt Cường Nguyễn Thị Minh Một số phương pháp tính VaR trong quản trị rủi ro – áp dụng cho giá cổ phiếu Vinamilk
1112 0662 Đặng Thị Kim Dung Phân tích tác động của độ mở nền kinh tế tới GDP ở Việt Nam
1112 0690 Nguyễn Tiến Dũng  Nguyễn Mạnh Thế Phân tích dự báo rủi ro cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 1.01 – SJC bằng mô hình ARCH- GARCH
1112 0722 Bùi Minh Duy  Nguyễn Thị Minh Ứng dụng mô hình ARCH-GARCH để phân tích và dự báo rủi ro một số cổ phiếu ngành bất động sản
1112 1073 Đoàn Thu Hà Bùi Dương Hải Phân tích một số yếu tố tác động đến tiết kiệm hộ gia đình Việt Nam qua bộ số liệu VHLSS 2010-2012
1112 1174 Nguyễn Thị Hải Nguyễn Thị Minh Phân tích một số yếu tố tác động đến bất bình đẳng thu nhập của người lao động giữa khu vực thành thị và nông thôn ở Việt Nam
1112 1395 Lê Thị Hiệp Nguyễn Mạnh Thế Ứng dụng mô hình Value at Risk trong việc đo lường và đưa ra quyết định quản trị rủi ro tỷ giá tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietcombank)
1112 1811 Vũ Văn Hưng Nguyễn  Thị Thùy Trang Ứng dụng mô hình ARCH-GARCH đề phân tích rủi ro cổ phiếu Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam
1112 1864 Nguyễn Thị Hương Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến chi tiêu cho giáo dục của hộ gia đình năm 2012
1112 1914 Nguyễn Thị Hường Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến đi học trung học phổ thông của học sinh trên cả nước
1112 1962  Trần Hồ Khánh  Ứng dụng mô hình ARCH- GARCH để phân tích và dự báo rủi ro cổ phiếu Vinamilk
1112 1965 Dương Ngọc Khánh  Nguyễn Thị Minh Ứng dụng ARCH-GARCH để phân tích tác động của giá dầu lên rủi ro cổ phiếu của PV-GAS
1112 2110 Nguyễn Ánh Linh Vũ Duy Thành Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng thanh khoản của ngân hàng thương mại Việt Nam
1112 2171 Nguyễn T.Khánh Linh Ứng dụng mô hình ARCH- GARCH để phân tích và dự báo rủi ro một số cổ phiếu ngành dệt may
Nguyễn Thế Ninh  Vũ Duy Thành Tác động của tỷ giá đến cán cân thương mại Việt Nam giai đoạn 2010 đến 2014
11123259 Đinh Hữu Hải Quân  Phân tích và đánh giá rủi ro cổ phiếu Công ty cổ phần Thép Pomina (POM) bằng mô hình ARCH – GARCH 
11123341 Nguyễn Minh Sang Vũ Duy Thành Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận Bảo hiểm y tế Việt Nam qua bộ số liệu VHLSS 2010-2014
11124322 Lê Minh Trường Hoàng Bích Phương Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến tiếp cận giáo dục Việt Nam qua bộ số liệu VHLSS 2012
11124448 Nguyễn Sơn Tùng Bùi Dương Hải Áp dụng một số mô hình để phân tích giá cổ phiếu của Tổng Công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam
11124522 Nguyễn Thị Tú Uyên Phân tích tác động của các chỉ tiêu kinh tế – xã hội đến thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam năm 2014
11124730 Nguyễn Thị Kim Quế Nguyễn Thị Minh Ứng dụng mô hình ARCH-GARCH để dự báo và đo lường rủi ro cổ phiếu ngân hàng TMCP Á Châu (ACB)