Danh mục Chuyên đề thực tập Toán tài chính 47

Danh mục Chuyên đề Tốt nghiệp khóa 47 – TOÁN TÀI CHÍNH

TT GV HD SV thực hiện Tên chuyên đề Nơi thực tập
Trần Chung Thủy Lê Thị Hoài Thanh Phân tích lợi suất danh mục thị trường trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Trần Chung Thủy Lê Uyên Minh
Trần Chung Thủy Nguyễn Lê Duy Lập và quản lý danh mục đầu tư theo phương pháp CANSLIM
Trần Chung Thủy Nguyễn Duyên Hậu Lập và quản lý danh mục đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Trần Chung Thủy Nguyễn Thị Minh Nguyệt Xây dựng và quản lý rủi ro danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam
Trần Chung Thủy Phan Thị Dung Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư tại tổng công ty cổ phần Tài Chính Dầu Khí Việt Nam Tổng Cty CP tài chính  Dầu Khí Việt Nam
Trần Chung Thủy Quản Trọng Hiếu
Trần Chung Thủy Thái Anh Sơn Xây dựng, phân tích, quản trị danh mục đầu tư và áp dụng trong đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam Cty chứng khoán NH NN&PTNT (AGRISECO)
Trần Chung Thủy Trần Thanh Luân Xác định danh mục đầu tư trên thị trường chứng khoán Việt Nam và quản lý với sự hỗ trợ của phân tích kỹ thuật Cty chứng khoán NH NN&PTNT (AGRISECO)
Trần Chung Thủy Trần Thị Thảo Phân tích phần bù rủi ro trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn  năm 2000-2008 Cty chứng khoán NH NN&PTNT (AGRISECO)
Nguyễn Quang Dong Hoàng Kim Ngân Mô hình định giá hợp đồng quyền chọn trong phòng hộ rủi ro biến động giá vàng tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) NH Techcombank
Nguyễn Quang Dong Nguyễn Thành Đạt Ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam NH Techcombank
Nguyễn Quang Dong Nguyễn Thị Quỳnh Phân tích và đánh giá rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ Thương (Techcombank) NH Techcombank
Nguyễn Quang Dong Đào Thị Thoa Ứng dụng mô hình logistic trong xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân Trung tâm thông tin tín dụng – Ngân hàng nhà nước
Nguyễn Quang Dong Nguyễn Thị Thanh Lan Xếp hạng tín dụng các doanh nghiệp niêm yết bằng mô hình Logistic Trung tâm Thông tin Tín dụng – CIC
Nguyễn Quang Dong Trần Thị Thu Hiền Định giá quyền chọn vàng – một công cụ  để phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh vàng ở Việt Nam Cty chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
Lê Đức Hoàng Đỗ Văn Trường  Lập và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam Cty cổ phần chứng khoán VNS
 Lê Đức Hoàng Nguyễn Văn Tú  Sử dụng hệ số beta để xác định phần bù rủi ro cho một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam
 Lê Đức Hoàng Tào Thị Xinh  Ứng dụng phương pháp xác định giá trị rủi ro VaR trong phân tích, quản lý và đánh giá danh mục đầu tư tỉ giá trên thị trường ngoại hối Việt Nam  Cty chứng khoán VNS
 Lê Đức Hoàng  Vương Thị Vui  Ứng dụng mô hình SIM và mô hình CAPM lập và quản lý danh mục đầu tư  Cty chứng khoán VNS
 Trần Trọng Nguyên Đinh Thị Huyền  Phân tích động thái giá của một số cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam  Trung tâm nghiên cứu khoa học và đào tạo chứng khoán – Uỷ ban chứng khoán
 Trần Trọng Nguyên  Đỗ Thị Ngọc Bích  Ước tính rủi ro của hai ngành dầu khí và hóa chất
 Trần Trọng Nguyên  Hà Thị Thu Trang  Xây dựng và quản lý danh mục đầu tư chứng khoán tại Công ty cổ phần chứng khoán Thăng Long  Cty Chứng khoán Thăng Long
 Trần Trọng Nguyên  Phạm Thị Nga  Các mô hình định giá Trái phiếu chuyển đổi _ Áp dụng vào thị trường chứng khoán Việt Nam  Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS
 Trần Trọng Nguyên  Phùng Thị Nhung  Ứng dụng mô hình Logit trong xếp hạng tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần các doanh nghiệp ngoài quốc doanh – chi nhánh Ngô Quyền NH TMCP các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (VPB) – chi nhánh Ngô Quyền
 Trần Trọng Nguyên Trịnh Thị Thu Hương Ứng dụng phương pháp VaR trong quản lí rủi ro tỷ giá hối đoái  NH NN& PTNT Chi nhánh Hà Tây
 Trần Trọng Nguyên  Vũ Thị Hường  Áp dụng phương pháp trung bình-phương sai trong hoạt động phân tích và quản lý danh mục đầu tư  Công ty Cổ Phần Chứng khoán An Thành
 Ngô Văn Thứ  Bùi Thị Trang Dung  Ứng dụng phương pháp Markowtiz thiết lập đường biên hiệu quả đối với một số cổ phiếu trên TTCK Việt Nam  Cty CP Công nghệ Thông tin Tài Chính Thiên Lang
 Ngô Văn Thứ  Lê Trường Giang  Phân tích tâm lý đám đông trong hoạt động đầu tư cổ phiếu trên sàn giao dịch thành phố Hồ Chí Minh bằng mô hình toán
 Ngô Văn Thứ  Lê Thị Hương Giang  Đánh giá phương pháp định giá doanh nghiệp ở Việt Nam
 Ngô Văn Thứ  Nguyễn Thị Kiều  Cty CP Công nghệ Thông tin Tài Chính Thiên Lang
 Ngô Văn Thứ  Nguyễn Khánh Ly  Lựa chọn và phân tích động thái của cổ phiếu ngành thủy sản
 Ngô Văn Thứ  Nguyễn Kim Hương  Phân tích tác động của tỷ giá và lãi suất tới thị trường chứng khoán  Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt
 Ngô Văn Thứ  Tống Thị Thu  Ứng dụng một số phương pháp định giá trong đầu tư cổ phiếu ngành ngân hàng  Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt
 Ngô Văn Thứ  Vũ Thị Minh  Áp dụng phương pháp P/E và mô hình phục hồi trung bình vào định giá cổ phiếu ngành kinh doanh bất động sản  Công ty Cổ phần chứng khoán Tân Việt
 Hoàng Đình Tuấn  Bùi MInh Hiếu  Sử dụng phương pháp phân lớp để lập danh mục đầu tư tối ưu trên sàn HOSE Trung Tâm Nghiên Cứu và Đào Tạo Chứng Khoán
 Hoàng Đình Tuấn  Đào Thị Bích Ngọc  Phân tích sự biến động giá cổ phiếu của các quỹ đầu tư  Trung Tâm Nghiên Cứu và Đào Tạo Chứng Khoán
 Hoàng Đình Tuấn  Lê Thị Tuyết Mai  Sử dụng một số mô hình toán kinh tế trong phân tích động thái giá cổ phiếu ngành viễn thông trên TTCKVN  Công nghệ Thông tin tài chính Thiên Lang
 Hoàng Đình Tuấn  Trần Xuân Huy Phân tích diễn biến thị trường cổ phiếu trên sàn TP.HCM (HOSE) qua các giai đoạn  Trung Tâm Nghiên Cứu và Đào Tạo Chứng Khoán
 Hoàng Đình Tuấn  Trương Công Nam  Ứng dụng mô hình VaR vào hoạt động quản lý rủi ro tại Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Nội  Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Hà Nội
 Hoàng Đình Tuấn  Vũ Thị Oanh  Sử dụng các phương pháp toán kinh tế trong phân tích cổ phiếu ngành điện trên thị trường chứng khoán Việt Nam  Công ty cổ phần chứng khoán Tân Việt
 Hoàng Đình Tuấn  Vũ Thị Thắm  Áp dụng mô hình định giá doanh nghiệp trong hoạt động mua bán & sáp nhập doanh nghiệp trên thị trường tài chính Việt Nam  Cty  Giải Pháp Công Nghệ Thông Tin Tài Chính Thiên Lang

./.