Danh mục Chuyên đề thực tập Toán tài chính 55 – đợt 1 (T8 – 12.2016)

DANH SÁCH CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP

TOÁN TÀI CHÍNH K55 – Đợt 1

 

STT Mã SV

Họ tên

Giảng viên hướng dẫn Tên chuyên đề

1

11130100

Tô Thị Kim Anh

GS.TS. Nguyễn Quang Dong Ứng .dụng .mô hình .vector. tự. hồi quy. VAR .trong. phân tích, dự.báo.lạm phát.Việt.Nam

2

11130393

Bùi Thị Ngọc Ánh

GS.TS. Nguyễn Quang Dong Ứng dụng mô hình VaR cho cổ phiếu tập đoàn Bảo Việt

3

11130389

Nguyễn Ngọc Ánh

TS. Hoàng Đức Mạnh Đo lường rủi ro của cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng niêm yết trên sàn HNX giai đoạn từ tháng 9/2014 đến tháng 9/2016

4

11130994

Nguyễn Thị Hải Hà

ThS. Trần Chung Thủy Nghiên cứu hành vi lựa chọn chứng chỉ tiếng Anh của sinh viên khối ngành kinh tế

5

11131217

Đào Thị Thanh Hằng

PGS.TS. Ngô Văn Thứ Ứng dụng mô hình VaR và đo lường rủi ro cổ phiếu nhóm ngành Dược Phẩm

6

11131345

Đinh Văn Hiển

ThS. Trần Chung Thủy Phân tích các nhóm nhân tố chỉ tiêu tài chính ảnh hưởng đến sai lệch báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

7

11131500

Nguyễn Bá Hoàng

Ths. Phạm Thị Hồng Thắm Mô hình đa nhân tố – Phương pháp phân tích thành phần chính  đối với lợi suất ngành Công Nghệ

8

11131709

Giang Thanh Huyền

PGS.TS. Ngô Văn Thứ Ứng dụng mô hình chuỗi thời gian trong phân tích rủi ro cổ phiếu ngành Công Nghệ Viễn Thông

9

11132116

Nguyễn Thị Diệu Linh

TS. Hoàng Đức Mạnh Ứng dụng mô hình VaR trong đo lường rủi ro cổ phiếu ngành Dược niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam

10

11132244

Nguyễn Nhật Linh

TS. Hoàng Đức Mạnh Ứng dụng mô hình Logistic trong xếp hạng tín dụng các doanh nghiệp niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành Phố Hồ Chí Minh

11

11132791

Nguyễn Thị Ngân

Th.S. Nguyễn Thị Liên Phân tích đầu tư cổ phiếu tập đoàn Bảo Việt – Mã chứng khoán BVH

12

11133557

Bùi Thị Phương Thảo

Th.S. Nguyễn Thị Liên Phân tích rủi ro tỷ giá trong hoạt động kinh doanh ngoại hối của ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam – VIETCOMBANK

13

11133626

Tống Thị Thảo

Th.S. Phạm Thị Hồng Thắm Lập và quản lý danh mục cổ phiếu trong ngành Bất Động Sản

14

11133731

Vũ Thị Thơm

PGS.TS. Ngô Văn Thứ Ứng dụng mô hình CAPM và FAMA – FRENCH để dự báo lợi suất của cổ phiếu ngành Bất Động Sản niêm yết trên sàn giao dịch Hà Nội

15

11133926

Hoàng Mạnh Tiến

ThS. Trần Chung Thủy Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến  chi phí đại diện của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam