Danh mục Chuyên đề thực tập Toán tài chính 55 – đợt 2 (T1 – T5.2017)

Danh sách Chuyên đề Thực tập – Toán tài chính

Học kỳ 1 năm 2017 – 2018

STT

Họ Và Tên MSV Giảng viên hướng dẫn Tên đề tài
1 Đỗ Tú Anh 11140363 Trần Chung Thủy Khai phá dữ liệu bằng mô hình cây quyết định với tình huống phân loại khách hàng sử dụng sản phẩm bảo an tín dụng của ngân hàng Agribank
2 Vũ Thị Kim Anh 11140121 Trần Chung Thủy KHAI PHÁ DỮ LIỆU BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẠNG NEURAL VỚI TÌNH HUỐNG NGHIÊN CỨU TĂNG THỊ PHẦN SỬ DỤNG SẢN PHẨM RAU SẠCH
3 Nguyễn Ngọc Ánh 11143404 Nguyễn Thị Liên Phân tích và phòng hộ rủi ro trong đầu tư cổ phiếu
4 Hoàng Bách 11140446 Ngô Văn Thứ Ứng dụng mô hình logit xây dựng mô hình thẻ điểm hành vì B-Score tại ngân hàng bưu điện Liên Việt LienvietPost Bank
5 Dương Văn Dũng 11140824 Nguyễn Quang Dong Ứng dụng mô hình logistic trong xây dựng quy trình chấm điểm tín dụng khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại
6 Đào Thị Thu Hà 11141115 Nguyễn Quang Dong Phân tích và đo lường rủi ro cổ phiếu ngành BDS của tập đoàn Vinhgroup và tập đoàn FLC
7 Lê Thị Thu Hằng 11146076 Nguyễn Quang Dong Ứng dụng mô hình VaR trong đo lường rủi ro danh mục đầu tư cổ phiếu
8 Đỗ Thị Thu Hoài 11141579 Trần Chung Thủy Khai phá dữ liệu bằng phương pháp hồi quy logistic với tình huống phân loại sinh viên sử dụng dịch vụ thư viện.
9 Dương Ngọc Huyền 11141808 Nguyễn Thị Liên Phân tích đầu tư và dự báo giá cổ phiếu của tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội_Mã chứng khoán: BHN
10 Đặng Thu Huyền 11146112 Hoàng Đức Mạnh PHÂN TÍCH SỰ BIẾN ĐỘNG RỦI RO HỆ THỐNG CỦA NHÓM CỔ PHIẾU NGÀNH NGÂN HÀNG NIÊM YẾT TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (HOSE) TỪ 01/2016 ĐẾN 12/2017
11 Lê Thị Hường 11142050 Phạm Thị Hồng Thắm Một số mô hình phân tích và định giá cổ phiếu công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
12 Trần Thị Trang 11146229 Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích và định giá cổ phiếu công ty dược phẩm Hậu Giang – mã chứng khoán DHG
13 Nguyễn Huệ Linh 11142302 Phạm Thị Hồng Thắm Phân tích động thái giá cổ phiếu ngành công nghiệp thực phẩm
14 Vũ Hoài Nam 11142925 Hoàng Đức Mạnh Ứng dụng mô hình Logistic và mô hình Cây quyết định trong phân loại hồ sơ thí sinh dự tuyển chương trình sau đại học
15 Nguyễn Quốc Bình Nguyên 11143218 Ngô Văn Thứ Ứng dụng các mô hình chuỗi thời gian dự báo độ biến động giá cả hàng hóa ảnh hưởng đến rủi ro cho vay thế chấp bằng hàng hóa tại ngân hàng
16 Lê Thị Hồng Nhi 11143255 Nguyễn Thị Thu Trang Phân tích tài chính và ứng dụng định giá cổ phiếu tại công ty cổ phần đầu tư Thế giới di động
17 Bùi Thị Nhung 11143334 Nguyễn Thị Thu Trang Lập danh mục đầu tư và ứng dụng mô hình VaR trong đo lường rủi ro danh mục
18 Triệu Thị Như Quỳnh 11143731 Hoàng Đức Mạnh SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU SỰ KIỆN PHÂN TÍCH ẢNH  HƯỞNG CỦA KHỐI LƯỢNG GIAO DỊCH BẤT THƯỜNG TỚI LỢI NHUẬN BẤT THƯỜNG – ÁP DỤNG CHO MÃ CỔ PHIẾU VIC
19 Nhữ Thị Thoa 11144088 Phạm Thị Nga ỨNG DỤNG MÔ HÌNH CAPM VÀ FAMA-FRENCH 3 NHÂN TỐ TRONG DỰ BÁO LỢI SUẤT CỔ PHIẾU – NGHIÊN CỨU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NGÀNH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH
20 Nguyễn Minh Tuấn 11144797 Phạm Thị Nga Đánh giá tác động của xuất khẩu tới lạm phát tại Việt Nam trong giai đoạn 2009-2017
21 Nguyễn Thị Thảo 11144032 Nguyễn Thị Liên XẾP HẠNG DOANH NGHIỆP NIÊM YẾT TRÊN SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM
22 Hà Đăng Lưu 11132430 Nguyễn Thị Liên Các phương pháp tính VaR trong đo lường rủi ro cổ phiếu công ty cổ phần chế biến và xuất nhập khẩu thủy sản cà mau
23 Nguyễn Thị Mai Hằng 11146076 Nguyễn Quang Dong Phân tích đầu tư cổ phiếu công ty cổ phần chứng khoán MB-Mã chứng khoán MBS