Chuyên đề thực tập Tốt nghiệp Actuary K60 – Thông báo

THÔNG BÁO

Về việc Báo cáo và nộp Chuyên đề Thực tập Tốt nghiệp Actuary K60.

Thời gian nộp:

 • 23h59 ngày 03 tháng 6 năm 2022.
 • Link nộp các bài: TẠI ĐÂY. (đăng nhập bằng email trường)

Yêu cầu về file nộp:

 • Định dạng: word (.docx) hoặc pdf. Nếu soạn thảo trên Latex thì kèm file Latex
 • Tên file: Mã SV_Họ tên_(n)_Tên chuyên đề
  • Mã SV: đầy đủ 8 chữ số
  • Họ tên: Theo thứ tự VN, không dấu
  • (n): số thứ tự bản nộp. Lần thứ nhất (1), lần thứ hai (2)
  • Tên chuyên đề
  • Ví dụ: 11180001_Nguyen Lan Anh_(1)_The Influence of…..docx.

Báo cáo chuyên đề (Bảo vệ Chuyên đề)

 • Thời gian chính thức: Từ 8h00 ngày Thứ Sáu, ngày 10/6/2022
 • Địa điểm: