Clip giới thiệu do sinh viên DSEB K64 thực hiện (10.2022)

Mặc dù là những sinh viên mới nhập học, các sinh viên DSEB K64 đã rất nhiệt tình thực hiện một clip để quảng bá cho Khoa Toán Kinh tế, Chương trình DSEB.

Hãy cùng thưởng thức thành quả của các bạn nhé.