Công đoàn Khoa tổ chức cho GV nghỉ hè

Trong bốn ngày từ 6/7 đến 9/7, Công đoàn khoa Toán kinh tế đã tổ chức cho các giảng viên cán bộ trong khoa nghỉ mát tại Cửa Lò – Nghệ An.

Đây là hoạt động thường niên của Công đoàn khoa đánh dấu thời điểm kết thúc hai kì học chính thức, và bắt đầu một kì hè.