Công tác Đoàn TNCS LCĐ Toán kinh tế tháng 4/2013

Thực hiện kế hoạch hoạt động thường niên của BGH Nhà trường, căn cứ theo kế hoạch tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 45 năm thành lập khoa Toán kinh tế, BCH LCĐ Toán kinh tế thông báo tới các LCĐ các hoạt động sắp tới của LCĐ cần triển khai như sau:

1. Tổ chức Đối thoại giữa lãnh đạo Nhà trường và sinh viên năm 2013
– Chuẩn bị: từ ngày 1/4 đến ngày 5/4/2013, các CĐ trực thuộc tiến hành tổ chức lấy ý kiến của các Đoàn viên trong chi đoàn
– Yêu cầu: các CĐ khi tiến hành họp cần thông báo thời gian, địa điểm cho cố vấn học tập. Sau buổi họp tổng hợp ý kiến của các ĐV,SV thành bản cứng và bản mềm.
Bản cứng nộp cho Bí thư LCĐ (đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang), bản mềm nộp vào mail:lcdtoankinhte@gmail.com
Thời hạn: chậm nhất là ngày 6/4/2013
– Nội dung cần lấy ý kiến xem chi tiết tại trang web trường. TẠI ĐÂY

2. Tổ chức đăng ký, thành lập đội tuyển tham dự giải Olympic sinh viên các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh
– Chuẩn bị: các chi đoàn K52.53.54 chọn tối thiểu 4 ĐV (không có tối đa) tham gia đăng ký theo mẫu
– Yêu cầu: danh sách bản cứng nộp cho Bí thư LCĐ (đ/c Nguyễn Thị Thùy Trang), bản mềm nộp vào mail: lcdtoankinhte@gmail.com
Thời hạn: chậm nhất là ngày 8/4/2013
– Nội dung thi, hình thức các vòng cũng như khen thưởng, mẫu đăng ký xem chi tiết và tải về từ trang web trường.TẠI ĐÂY