Cuộc thi Sinh viên thanh lịch trường ĐHKTQD

Các vòng thi sinh viên thanh lịch Đại học Kinh tế quốc dân năm khởi động từ tháng 11. Khoa Toán kinh tế có ba sinh viên tham gia sơ tuyển, toàn trường chọn 28 thí sinh và cả ba đều qua vòng sơ tuyển.
Ba thí sinh của khoa Toán gồm:

1. Đặng Thị Bích Trâm – Toán kinh tế 51
2. Nguyễn Mai Lâm – Toán kinh tế 52
3. Nguyễn Thúy Quỳnh – Toán tài chính 52B

Tuy nhiên, sau vòng sơ tuyển, Nguyễn Mai Lâm và Nguyễn Thúy Quỳnh không tiếp tục các vòng thi tiếp theo.

Vòng thi Tài năng diễn ra tối ngày 04/12/2010, sau vòng này, khoa Toán kinh tế không còn đại diện vào các vòng trong.