Đại học Kinh tế Quốc dân công bố Đề án tuyển sinh 2024 (28.12.2023)

Vào ngày 28 tháng 12 năm 2023, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã công bố

Đề án Tuyển sinh Đại học năm 2024.

Thông tin chi tiết; TẠI ĐÂY.

Bản đề án: TẠI ĐÂY