Đại học Kinh tế Quốc dân công bố đề án tuyển sinh năm 2024 (27.4.2024)

Ngày 26 tháng 4 năm 2024, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân công bố đề án tuyển sinh Đại học Chính quy năm 2024.

Link TẠI ĐÂY

Thông tin tuyển sinh tại trang của Phòng Quản lý Đào tạo: TẠI ĐÂY