Đại hội Công đoàn Khoa nhiệm kì 2023 – 2028 (20.2.2023)

Vào lúc 14h00 ngày Thứ Hai, 20 tháng 2 năm 2023, đã diễn ra Đại hội Công đoàn Khoa Toán Kinh tế.

Địa điểm: Phòng 1108- A1

Đến dự Đại hội, về phía Công đoàn trường, có

Chủ tọa đoàn:

  • ThS. Bùi Quốc Hoàn
  • TS. Phạm Ngọc Hưng
  • ThS. Nguyễn Phương Lan

Thư ký:

  • ThS, Hoàng Văn Thắng
  • ThS. Hoàng Bích Phương

Nội dung đại hội:

1. Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu

2. Bầu Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội

3. Thông qua chương trình làm việc của đại hội và quy chế đại hội

4. Đồng chí Phạm Ngọc Hưng trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn đơn vị nhiệm kỳ 2017-2023 và phương hướng nhiệm kỳ 2023-2028.

5. Đồng chí Nguyễn Phương Lan báo cáo kiểm điểm của BCH đương nhiệm.

6. Thảo luận, đóng góp ý kiến báo cáo tổng kết hoạt động và phương hướng nhiệm vụ hoạt động của công đoàn đơn vị nhiệm kỳ 2023-2028.

7. Thảo luận, lấy ý kiến đóng góp cho Dự thảo Báo cáo công tác Công đoàn trường nhiệm kỳ XXXIII và phương hướng hoạt động của Công đoàn Trường nhiệm kỳ XXXIV

8. Ý kiến của đại diện Công đoàn Trường: Đ/c Phạm Thị Huyền

9. Trình bày đề án xây dựng BCHCĐ và báo cáo quá trình chuẩn bị giới thiệu nhân sự BCH CĐ Khoa Toán KT nhiệm kỳ 2023 – 2028: Kết quả phiên trù bị đã đưa ra danh sách 6 đồng chí được đề cử vào BCH công đoàn khoa:

– Đ/c: Bùi Quốc Hoàn

– Đ/c: Nguyễn Phương Lan

– Đ/c: Phạm Ngọc Hưng

– Đ/c: Nguyễn Thị Liên

– Đ/c: Lê Đức Hoàng

– Đ/c: Phạm Thị Hồng Thắm

Các đồng chí đã nhận được sự ủng hộ của các thầy cô, đề cử vào BCH Công đoàn Khoa.

Một số hình ảnh