Đại hội công đoàn khoa – nhiệm kỳ mới 2017 – 2022

Đại hội Công đoàn khoa – trước Đại hội Công đoàn Trường được vào ngày 26.10.2017

 

Thời gian: 14h00 ngày 26.10.2017

Địa điểm: Hội trường tầng 2 nhà 10

Thành phần: 

– Khách mời: ThS. Vũ Quỳnh Anh, Phó trưởng phòng Tổng hợp, Ủy viên Công đoàn trường

– Các công đoàn viên khoa Toán kinh tế

 

 

Nội dung:

 

1. Chào cờ, giới thiệu đại biểu

 

2. Chủ tọa đoàn: ThS. Lê Đức Hoàng, Chủ tịch công đoàn khoa nhiệm kỳ 2013-2017, ThS. Bùi Quốc Hoàn, Phan Thị Minh, Thư ký: Mai Cẩm Tú.

 

3. ThS. Lê Đức Hoàng trình bày báo cáo tổng kết

 

4. C. Phan Thị Minh trình bày phương hướng nhiệm kỳ tới

 

5. Thảo luận báo cáo

 

6. ThS. Vũ Quỳnh Anh phát biểu

 

7. Bỏ phiếu bầu Lãnh đạo công đoàn khoa nhiệm kỳ 2017-2022

 

8. Bỏ phiếu bầu đại biểu tham dự đại hội công đoàn Trường