Đăng kí giảng học kỳ hè năm 2015

Theo thông báo của nhà trường (Thông báo TẠI ĐÂY), nhà trường tổ chức học kỳ hè năm 2015

Thời gian: 5 tuần chia làm hai đợt:

Đợt 1: 3 tuần từ 8/6 đến 27/6

Đợt 2: 2 tuần từ 13/7 đến 27/7

Thi dự kiến trong khoảng 28/7 đến 2/8.

Bộ môn Toán kinh tế trong năm 2014 đã đăng kí giảng 4 lớp Kinh tế lượng (T.Dương, T.Nhật, C.Huyền, C.Trang); 6 lớp Xác suất thống kê (T.Hưng, T.Phi, C.Thắm, T.Tuấn*, T.Hòa, C.ChThủy); 1 lớp Mô hình (T.Đức) và 1 lớp chuyên ngành (T.Mạnh).

Đề nghị các thầy cô đăng kí với Bộ môn (T.Hải) để đăng kí với nhà trường. Thời hạn: trước ngày Thứ Ba 20/4.

Các đăng kí sẽ được cập nhật trong phần Thông tin nội bộ.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.