Đăng ký giảng học kỳ hè 2017

Theo thông báo của Phòng Quản lý đào tạo, các thầy cô bộ môn đăng ký giảng học kỳ hè (tháng 6 + 7) năm 2017.

 

Các thầy cô đăng ký bằng cách viết tên vào mẫu TẠI ĐÂY.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.