Đăng ký lớp kiểm tra KTL – 9 + 10 / 4 / 2016

Đề nghị các thầy cô giảng dạy Kinh tế lượng đăng ký số lượng sinh viên tham gia kiểm tra vào cuối tuần học 12, ngày Thứ Bảy, Chủ Nhật (9 + 10 / 4) theo mẫu trong liên kết TẠI ĐÂY.

Khuyến khích sinh viên sử dụng laptop do điều kiện phòng máy có hạn

Thông tin gồm:

– Số lượng sinh viên

– Số sinh viên có thể có laptop

– Số sinh viên có thể kiểm tra Sáng Thứ Bảy (8/4)

– Số sinh viên có thể kiểm tra Chiều Thứ Bảy (8/4)

 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-ZdSseAUFgjw0nd6C9yzm8EQ2b1FMHGrYnXsuIDP394/edit?usp=sharing

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.