Đăng ký sinh hoạt khoa học 2017

Lịch sinh hoạt khoa học dự kiến năm 2017:

 

 

Tháng Tuần: từ Bộ môn Báo cáo viên Nội dung
3 20/3 đến 26/3   NCS35 báo cáo kết quả  
  27/3 đến 02/4   NCS35+36 báo cáo kết quả  
         
4 10/4 đến 16/4 TTC Nguyễn Thu Thủy (NCSk34) Trình bày kết quả luận án trước bộ môn
  17/4 đến 23/4 TCB TS.Nguyễn Mạnh Thế Thiết kế mẫu và thu thập số liệu
  24/4 đến 30/4 TCB TS.Nguyễn Mạnh Thế Tổng quan các phương pháp phân tích số liệu thống kê
         
5 08/5 đến 14/5 TTC PGS.TS.Ngô Văn Thứ PP xử lý số liệu trong tài chính
  15/5 đến 21/5 TTC PGS.TS.Ngô Văn Thứ PP xử lý số liệu trong tài chính
  22/5 đến 28/5 TKT    
         
6 29/5 đến 04/6 TCB PGS.TS.Nguyễn Thị Minh Tổng quan về Kinh tế lượng và phương pháp ước lượng chuỗi thời gian tài chính
  05/6 đến 11/6 TCB PGS.TS.Nguyễn Thị Minh Tổng quan về Kinh tế lượng và phương pháp ước lượng chuỗi thời gian tài chính
  12/6 đến 18/6 TKT    
  19/6 đến 25/6 TKT    
7        
8 14/8 đến 20/8   NCS báo cáo kết quả  
  21/8 đến 27/8   NCS báo cáo kết quả  
         
9 28/8 đến 3/9 TTC

ThS. Đào Bùi Kiên Trung

 
  04/9 đến 10/9 TCB ThS. Phùng Minh Đức Sử dụng các mô hình số liệu mảng trong phân tích kinh tế
  11/9 đến 17/9 TKT    
  18/9 đến 24/9 TCB    
  25/9 đến 01/10 TKT    
         
10 02/10 đến 8/10 TCB ThS. Đoàn Trọng Tuyến Hồi quy phân vị
  09/10 đến 15/10 TTC Hoàng Đức Mạnh, Bùi Quốc Hoàn  Kết hợp phương pháp MCMC và mô hình SV trong phân tích độ biến động của giá cổ phiếu
  16/10 đến 22/10 TCB    
         
11 30/10 đến 05/11 TKT    
  06/11 đến 12/11 TTC    
12     CH, NCS báo cáo