Danh mục Chuyên đề thực tập Toán Kinh tế K58 – đợt 2 (T2 – 5.2020)

Ngành/Chuyên ngành: Toán Kinh tế

Đợt thực tập từ  06/01/2020  đến 30 /05 /2020

 

TT Mã SV – Họ tên Lớp Tên chuyên đề
1 11160193

Lê Thúy Anh

TKT 58 Những yếu tố ảnh hưởng đến ý định sử dụng dịch vụ xe ôm công nghệ của người dân Hà Nội
2 11160382

Phạm Thị Quỳnh Anh

TKT 58 Thái độ của người tiêu dùng đối với quảng cáo trực tuyến qua mạng xã hội Facebook
3 11160442

Trần Thị Quỳnh Anh

TKT 58 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng đối với dịch vụ bán lẻ tại hệ thống siêu thị Vinmart
4 11161208

Nguyễn Hương Giang

TKT 58 Mô hình dự báo lạm phát của Việt Nam và mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2008 -2018
5 11161515

Nguyễn Thị Hằng

TKT 58 Những yếu tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của sinh viên sử dụng dịch vụ KTX Đại học Kinh tế Quốc dân
6 11161544

Phạm Thị Hằng

TKT 58 Ứng dụng phương pháp Heckman Selection vào phân tích ảnh hưởng của đào tạo nghề đến tiền lương của người lao động tại Việt Nam giai đoạn 2014-2018
7 11161994

Lê Duy Hoàng

TKT 58 Phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới quyết định thuê trọ của sinh viên 3 trường đại học Bách Khoa-Xây Dựng-Kinh tế Quốc dân
8 11152030

Ngô Quang Huy

TKT 57 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định mua laptop của sinh viên trường Đại học Kinh tế quốc dân
9 11162190

Đinh Thu Hương

TKT 58 Nghiên cứu các yếu tố ảnh hưởng đến ý định trở về địa phương làm việc sau khi tốt nghiệp của sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân
10 11162545

Lê Gia Khải

TKT 58 Sử dụng mô hình chuỗi thời gian phân tích doanh thu của công ty cổ phần xuất nhập khẩu thủy sản An Giang giai đoạn 2003-2019
11 11164079

Nguyễn Hồng Phúc

TKT 58 Tác động của cấu trúc vốn đến kết quả hoạt động của doanh nghiệp trường hợp các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam
12 11164122

Đoàn Mai Phương

TKT 58 Phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới thu nhập của người lao động làm công hưởng lương tại Việt Nam
13 11165167

Phạm Thị Thủy

TKT 58 Ứng dụng mô hình Binary Logistic phân tích các nhân tố ảnh hưởng tới khả năng đa dạng hóa thu nhập của nông hộ khu vực đồng bằng sông Hồng năm 2016
14 11165715

Nguyễn Văn Tuấn

TKT 58 Sử dụng mô hình kinh tế lượng để phân tích dự báo rủi ro cổ phiếu của công ty Cổ phần FPT trên sàn chứng khoán Việt Nam