Danh mục Chuyên đề thực tập Toán Kinh tế K60 – đợt 1 (T9 – 12.2021)

Danh mục Đề tài Chuyên đề Thực tập

 

STT Mã sinh viên
Họ tên SV
GV hướng dẫn Tên đề tài
1 11182538
Phạm Thị Lan
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ứng dụng ML chẩn đoán sớm bệnh ung thư phổi
2 11183158
Nguyễn Hương Ly
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ứng dụng mô hình Long short term memory trong dự báo chuỗi thời gian trường hợp CPI
3 11183817
Nguyễn Vân Nhi
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ứng dụng Machine Learning trong việc gợi ý bán chéo sản phẩm khi mua hàng trực tuyến Trường hợp hàng mỹ phẩm
4 11185117
Nguyễn Kim Trang
PGS.TS. Nguyễn Thị Minh Ứng dụng mô hình Hedonic dự báo giá bất động sản trong ML
5 11185691
Ngô Thị Hải Yến
PGS.TS Nguyễn Thị Minh Phân tích, dự báo khả năng rời bỏ dịch vụ của khách hàng và gợi ý bán chéo Tiếp cận phối hợp Kinh tế lượng và Học máy
6 Phạm Thanh Hải Anh ThS Lê Đức Hoàng Ứng dụng mô hình VAR phân tích dự báo lạm phát Việt Nam
7 11181530
Nguyễn Thị Thu Hằng
ThS Lê Đức Hoàng Ứng dụng mô hình ARIMA vào dự báo chỉ số VN-Index trong ngắn hạn
8 11183450
Lê Hoàng Nam
ThS Lê Đức Hoàng Dự báo giá vàng Việt Nam bằng mô hình ARIMA
9 11184308
La Trường Sơn
TS. Phạm Ngọc Hưng Phân tích ảnh hưởng của một số yếu tố kinh tế vĩ mô đến thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2000-2020
10 11185667
Nguyễn Thị Yên
TS. Phạm Ngọc Hưng Phân tích mối quan hệ giữa tăng trưởng môi trường và tăng trưởng kinh tế của một số nước khu vực Đông Nam Á (2000-2020)
11 11180200
Lê Thị Lan Anh
ThS. Hoàng Bích Phương Mô hình ADRL đánh giá mối quan hệ giữa giá Vàng và chỉ số thị trường chứng khoán ở Việt Nam
12 11181686
Nguyễn Thu Hiền
ThS. Hoàng Bích Phương  Ứng dụng phương pháp phân rã Oaxaca – Blinder nghiên cứu bất bình đẳng thu nhập giữa khu vực thành thị – nông thôn và giới tính tại Việt Nam
13 11182239
Từ Minh Huy
ThS. Nguyễn Thị Thu Trang Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến niềm tin của sinh viên Việt Nam trong việc mua sắm trực tuyến trên Shopee-đã chuyển đổi
14 11183183
Trần Thị Khánh Ly
ThS. Nguyễn Thị Thu Trang Vai-trò-của-lòng-tin-với-mua-sắm-trực-tuyến-trong-điều-kiện-thông-tin-bất-đối-xứng-mặt-hàng-thời-trang-
15 11184879
Nguyễn Thị Thanh Thuỷ
ThS. Hoàng Bích Phương Ứng dụng phương pháp GMM đánh giá tuổi thọ bình quân của các nước ASEAN và mô hình ARIMA dự báo cho Việt Nam
16 11180097
Đặng Vũ Hải Anh
ThS. Vũ Thị Bích Ngọc Chênh lệch thu nhập tại Việt Nam dưới góc độ tiếp cận về khu vực công lập – ngoài công lập và các ngành đào tạo
17 11181113
Nguyễn Đoàn Tùng Dương
ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang Ứng dụng mô hình Cây quyết định trong bài toán nhận diện doanh nghiệp xác sống giai đoạn 2013-2020
18 11181217
Lê Hà Giang
ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang Ứng dụng Deep Learning viết chương trình thử nghiệm dự đoán giá chứng khoán VIC
19 11181516
Nguyễn Thị Hằng
ThS. Nguyễn Thị Thùy Trang Dự báo số ca nhiễm Covid – 19 mới ở Việt Nam sử dụng mô hình ARIMA và mô hình Long – Short Term Memory
20 11181578
Dương Thị Mỹ Hạnh
TS. Phạm Thị Hồng Thắm Ứng dụng phương pháp VaR trong đo lường rủi ro cổ phiếu của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Vietcombank