Danh sách Giảng viên – cán bộ (2018)

Các giảng viên cán bộ khoa Toán kinh tế

MinhNT_2014_2
PGS.TS.
Nguyễn Thị Minh
Trưởng khoa
BM Toán kinh tế
TheNM_2014
TS.
Nguyễn Mạnh Thế
Phó trưởng khoa
Trưởng BMTKT
TrungTT_2012
TS.
Tống Thành Trung
Trưởng Bộ môn
BM Toán cơ bản
ManhHD_2013
TS.
Hoàng Đức Mạnh
Trưởng Bộ môn

BM Toán tài chính
DongNQ1
GS.TS
Ng. Quang Dong
BM Toán tài chính

 
ThuNV_2008
PGS.TS
Ngô Văn Thứ
BM Toán tài chính
HoaCX_2008

TS.

Cao Xuân Hòa
BM Toán
kinh tế
PhiTB1

TS.

Trần Bá Phi
BM Toán
kinh tế
LanNTQ3

TS.

Ng.T. Quỳnh Lan
BM Toán cơ bản
NinhTT_2008

TS.

Trần Thái Ninh
BM Toán
kinh tế
TuanPV_2013

ThS.

Phạm Anh Tuấn
BM Toán cơ bản
TamHTT2012

ThS.

H.T. Thanh Tâm
BM Toán
kinh tế
AnhVTQ_2013

ThS.

Vũ T. Quỳnh Anh
BM Toán
kinh tế
ThuyTC_2014
ThS.
Trần Chung Thủy
BM Toán tài chính
HuyenPTH2012

ThS.

Ph.T. Hương Huyền
BM Toán
kinh tế
Haibd_2013
ThS.
Bùi Dương Hải
BM Toán
kinh tế
HoangLD_2010

ThS.

Lê Đức Hoàng
BM Toán
kinh tế
DuongNH_2013

ThS.

Ng. Hải Dương
BM Toán
kinh tế
LanNP_2013

ThS.

Ng. Phương Lan 

BM Toán cơ bản
MinhPT_2013

CN.

Phan T. Minh
BM Toán
kinh tế
PhuongHB_2014
ThS.
Hoàng Bích Phương
BM Toán
kinh tế
NganDH_2010
TS.
Đặng Huy Ngân
BM Toán cơ bản
HungPN_2013
TS.
Phạm Ngọc Hưng
BM Toán
kinh tế
ThamNH2
ThS.
Ph.T. Hồng Thắm
BM Toán tài chính
HoanBQ_2013
ThS.
Bùi Quốc Hoàn
BM Toán cơ bản
LamPB_2014
CN.
Phạm Bảo Lâm
BM Toán cơ bản
TuyenDT_2013
ThS.
Đoàn Trọng Tuyến
BM Toán cơ bản
QuyenNM2012
ThS.
Ng. Mai Quyên
BM Toán cơ bản
VanNTC_2013
TS.
Ng. T. Cẩm Vân
BM Toán cơ bản
DucLA_2010
ThS.
Lê Anh Đức
BM Toán
kinh tế
DucPM_2010
ThS.
Phùng Minh Đức
BM Toán cơ bản
AnNT1
ThS.
Ng. Thị An
BM Toán cơ bản
ThangNV_2010
ThS.
Hoàng V. Thắng
BM Toán cơ bản
LongLV_2013
ThS.
Lương Văn Long
BM Toán
kinh tế
NhatNH_2012
ThS.
Ng. Hồng Nhật
BM Toán
kinh tế
ThaoNT_2008
ThS.
Ng. Thị Thảo

BM Toán
kinh tế
TuMC_2012
ThS.
Mai Cẩm Tú
BM Toán
kinh tế
NghiaNV2012
ThS.
Phạm Văn Nghĩa
BM Toán cơ bản
QuyNT_2013
ThS.
Ng. Thị Quý
BM Toán cơ bản
AnhLT1
ThS.
Lê Thị Anh
BM Toán cơ bản
NgocVTB_2010
ThS.
Vũ T. Bích Ngọc
BM Toán
kinh tế
TheuDTH_2010
ThS.
Đinh Hồng Thêu
BM Toán tài chính
LienNT_2010
ThS.
Ng. Thị Liên
BM Toán tài chính
LongNT
TS.
Ng. Tuấn Long
BM Toán cơ bản
ThongDV_2013
TS.
Dương Việt Thông
BM Toán cơ bản
NgaPT_2010
ThS.
Phạm Thị Nga
BM Toán tài chính
TrangNTT_2010
ThS.
Ng.T. Thùy  Trang
BM Toán
kinh tế
ThuyDTM2012
ThS.
Đỗ T. Minh Thúy
BM Toán
kinh tế
TrangNTThu_2013
ThS.
Ng.T. Thu Trang
BM Toán tài chính
TrungDBK_2013
ThS.
Đào B. Kiên Trung
BM Toán tài chính
 ThanhVD_2014

ThS.

Vũ Duy Thành
BM Toán
kinh tế
  

ThS.

Hà Thị Minh Huệ

BM Toán cơ bản
 
TS.
Ng. T. Ngọc Ánh
BM Toán
kinh tế

TS.
Nguyễn Quang Huy

BM Toán
kinh tế
 

./.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.