Danh sách Giảng viên – cán bộ

Các giảng viên cán bộ khoa Toán kinh tế

 

MinhNT_2014_2
PGS.TS.
Nguyễn Thị Minh
Trưởng khoa

 
TheNM_2014
TS.
Nguyễn Mạnh Thế
Phó trưởng khoa

Trưởng BMTKT
TrungTT_2012
TS.
Tống Thành Trung
Trưởng BM TCB

 
ManhHD_2013
TS.
Hoàng Đức Mạnh
Trưởng BM TTC

 
DongNQ1
GS.TS
Ng. Quang Dong
.

 
ThuNV_2008
PGS.TS
Ngô Văn Thứ
TuanHD_2010
PGS.TS
Hoàng Đình Tuấn
VanNC_2008
PGS.TS
Ng. Cao Văn
HoaCX_2008
TS.
Cao Xuân Hòa
PhiTB1
TS.
Trần Bá Phi
LanNTQ3
TS.
Ng.T. Quỳnh Lan
NinhTT_2008
TS.
Trần Thái Ninh
TuanPV_2013
ThS.
Phạm Anh Tuấn
ThuyTC_2014
ThS.
Trần Chung Thủy
TamHTT2012
ThS.
H.T. Thanh Tâm
Haibd_2013
ThS.
Bùi Dương Hải
HuyenPTH2012
ThS.
Ph.T. Hương Huyền
AnhVTQ_2013
ThS.
Vũ T. Quỳnh Anh
SonNL1
TS.
Ng. Linh Sơn
HangTD
TS.
Tô Diệu Hằng
HoangLD_2010
ThS.
Lê Đức Hoàng
DuongNH_2013
ThS.
Ng. Hải Dương
DucPN_2004
TS.
Phạm Ngọc Đức
LanNP_2013
ThS.
Ng. Phương Lan
MinhPT_2013
CN.
Phan T. Minh
PhuongHB_2014
ThS.
Hoàng Bích Phương
NganDH_2010
TS.
Đặng Huy Ngân
HungPN_2013
TS.
Phạm Ngọc Hưng
ThamNH2
ThS.
Ph.T. Hồng Thắm
HoanBQ_2013
ThS.
Bùi Quốc Hoàn
LamPB_2014
CN.
Phạm Bảo Lâm
TuyenDT_2013
ThS.
Đoàn Trọng Tuyến
QuyenNM2012
ThS.
Ng. Mai Quyên
VanNTC_2013
TS.
Ng. T. Cẩm Vân
DucLA_2010
ThS.
Lê Anh Đức
DucPM_2010
ThS.
Phùng Minh Đức
AnNT1
ThS.
Ng. Thị An
ThangNV_2010
ThS.
Hoàng V. Thắng
LongLV_2013
ThS.
Lương Văn Long
NhatNH_2012
ThS.
Ng. Hồng Nhật
ThaoNT_2008
ThS.
Ng. Thị Thảo
TuMC_2012
ThS.
Mai Cẩm Tú
NghiaNV2012
ThS.
Phạm Văn Nghĩa
QuyNT_2013
ThS.
Ng. Thị Quý
AnhLT1
ThS.
Lê Thị Anh
NgocVTB_2010
ThS.
Vũ T. Bích Ngọc
TheuDTH_2010
ThS.
Đinh Hồng Thêu
LienNT_2010
ThS.
Ng. Thị Liên
LongNT
TS.
Ng. Tuấn Long
ThongDV_2013
TS.
Dương Việt Thông
NgaPT_2010
ThS.
Phạm Thị Nga
TrangNTT_2010
ThS.
Ng.T. Thùy  Trang
ThuyDTM2012
ThS.
Đỗ T. Minh Thúy
TrangNTThu_2013
ThS.
Ng.T. Thu Trang
TrungDBK_2013
ThS.
Đào B. Kiên Trung
 ThanhVD_2014

ThS.

Vũ Duy Thành
  

ThS.

Hà Thị Minh Huệ
 
TS.

Ng. T. Ngọc Ánh

TS.
Nguyễn Quang Huy
 

./.

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.