Danh sách Khen thưởng sinh viên – 2016

Tại buổi Chào khóa 58, chuẩn bị trước Hội khoa năm 2016, đã diễn ra lễ trao Học bổng và Khen thưởng cho sinh viên khoa Toán kinh tế.

Việc khen thưởng được xét theo các tiêu chí:

1. Thành tích học tập xuất sắc

2. Đóng góp cho hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa

3. Đóng góp cho hoạt động phong trào của khoa

4. Khen thưởng Thủ khoa, Á khoa khóa mới nhập học (K58)

 

       
  1. THÀNH TÍCH HỌC TẬP XUẤT SẮC    
  Tô Thị Kim Anh TTC 55  
  Nguyễn Lê Diệu Linh TKT 56  
  Dương Văn Dũng TTC 56  
  Đặng Quang Huy TTC 57  
  Quách Hồng Hạnh TKT 57  
  2. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC    
  Phùng Anh Tùng TKT 55  
  3. HOẠT ĐỘNG PHONG TRÀO     
  Đoàn Thu Hằng TKT 55  
  Đàm Thị Lý Hường TKT 55  
  Đinh Văn Hiển TTC 55  
  Nguyễn Việt Anh TKT 56  
  Nguyễn Dương Phương Anh TTC 57  
  Phạm Thị Hà Thu TTC 57  
  Nguyễn Văn Thành TKT 57  
  4. THỦ KHOA – Á KHOA    
  Lê Thị Phương Anh Đồng Thủ khoa TTC 58  
  Lê Thị Dung Đồng Thủ khoa TTC 58  
  Đoàn Thị Ngân Thủ khoa TKT 58  
  Nguyễn Văn Tú Á khoa TKT 58  

 

 

california fake id maker