Danh sách trúng tuyển Actuary – ISFA khóa 7

Sau kì thi ngày 5, 6 tháng 10 năm 2020, đã có 11 thí sinh trúng tuyển chương trình Actuary – ISFA khóa 7.