Danh sách xét cảnh báo thôi học (Năm học 2015-2016)

Đề nghị các sinh viên theo dõi và nếu có nhầm lẫn thì thông báo lại cho cô Phan Minh.

 

Danh sách TẠI ĐÂY.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.