Đào Bùi Kiên Trung – Bộ môn Toán tài chính

 

Họ tên:                   ĐÀO BÙI KIÊN TRUNG
Năm sinh:               1989
Học vị:                    Cử nhân
Chức danh:            Giảng viên
Liên lạc:
 

 

 

 

 

 

Quá trình đào tạo:

  • 2011: Cử nhân Toán tài chính, khoa Toán kinh tế, Đại học Kinh tế quốc dân
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.