Địa điểm và thời gian tập huấn trông thi THPT quốc gia – điểm THCS Giáp Bát

Kính đề nghị các thầy cô có tên trong danh sách đi trông thi lưu ý:

Thời gian tập huấn: 14h chiều thứ 6 ngày 26/6/2015.

Địa điểm tập huấn: D2-203

Đề nghị các thầy cô không đến muộn, tập huấn nghiêm túc để nắm chắc quy trình mới.

Trân trọng cám ơn các thầy cô.

Trưởng Khoa             

 

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.